BMS nhóm 6 tìm hiểu thang máy- Giới thiệu chung.

- Sơ đồ cấu tạo, sơ đồ mạch và nguyên lí hoạt động.

- Các đầu vào ra và đặc tính của bộ điều khiển số trực tiếp.

- Các thiết bị và cơ cấu được sử dụng trong hệ thống.

- Phương thức kết nối và phân tầng kỹ thuật.

- Thông số kỹ thuật và chế độ làm việc.

- Đặc tính điều khiển, đặc tính cơ.

- Sơ đồ cấu trúc mạng hệ thống và mô phỏng.

- Lĩnh vực ứng dụng.

- Hướng phát triển.

- Kết luận.


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Giới thiệu về BMS

1.1 Hệ thống BMS là gì? Cấu tạo hệ thống BMS? Thành phần hệ thống BMS

BMS (Building Management System) là một hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong toà nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hoà thông gió, cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy - chữa cháy v.v…, đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà được chính xác, kịp thời


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: