GIÁO TRÌNH - Động lực học chuyển động máy kéo - ô tô (Nông Văn Vìn)

 

Máy kéo và ô tô được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau như nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải ... Trong nông nghiệp máy kéo là nguồn động lực chính thực hiện các khâu cơ giới hoá  trên đồng ruộng, vận chuyển sản phẩm và vật tư nông nghiệp hoặc liên hợp với các máy tĩnh tại.

Do nhu cầu của sản xuất, ngành chế tạo máy kéo đã sớm phát triển, trước hết là ở các nước châu Âu. Từ khoảng giữa thế kỷ XVIII ở Anh, Pháp đã sản xuất ra một số loại máy kéo bánh và đến năm 1879 ở Nga đã sản xuất ra loại máy kéo xích đầu tiên trên thế giới. Lúc bấy giờ chủ yếu dùng động cơ hơi nước. Đến năm 1910 ở Nga đã chế tạo ra máy kéo dùng động cơ đốt trong. Đó cũng là những chiếc máy kéo đầu tiên trong lịch sử phát triển  máy kéo hiện đại.

Từ đó đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, kết cấu của máy kéo không ngừng được cải tiến và ngày càng được hoàn thiện. Nhờ đó hiệu quả sử dụng chúng ngày càng cao và phạm vi sử dụng cũng được mở rộng ra.

Cùng với sự phát triển của ngành chế tạo ô tô máy kéo, môn “Động lực học chuyển động ô tô máy kéo” cũng đã được hình thành và phát triển. Đó là một môn khoa học chuyên nghiên cứu các vấn đề động học, động lực học của từng cơ cấu hoặc của toàn máy trong các điều kiện sử dụng khác nhau; nghiên cứu các tính năng sử dụng, xác lập các chỉ tiêu và các thông số đánh giá các tính năng đó nhằm xây dựng cơ sở khoa học để hoàn thiện kết cấu máy, và xác định các chế độ sử dụng hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chúng.

Môn Động lực hoc chuyển động ô tô máy kéo được hình thành trên cơ sở phân tích các kết cấu của máy, kết hợp với những kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình sử dụng chúng. Môn khoa học này được hình thành muộn hơn ngành chế tạo ô tô máy kéo. Tuy vậy trong thực tế nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển ngành chế tạo ô tô máy kéo. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy rằng, đa số các trường hợp thành công trong lĩnh vực thiết kế chế tạo ô tô máy kéo là nhờ vào sự khai thác các môn lý thuyết về ô tô máy kéo. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành chế tạo máy kéo cũng như sự tích lũy kinh nghiệm sử dụng chúng sẽ là nguồn thúc đẩy và hỗ trợ cho môn khoa học này ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. 

Giáo trình này sẽ giới thiệu các kiến thức cơ bản về tính chất động lực học của ô tô máy kéo nhằm mục đích làm tài liệu học tập chính cho sinh viên cơ khí động lực thuộc chuyên ngành cơ khí hóa sản xuất nông nghiệp đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư  có quan tâm đến lĩnh vực này.      


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: