Khảo sát hệ thống điện sử dụng phần mềm powerworld


Powerworld là phần mềm có khả năng phân tích hệ thống điện lớn với nhiều thanh cái. Là phần mềm cho phép ta có thể thiết kế hệ thông điện một cách nhanh chống, dễ sử dụng với độ tin cậy cao. Cho phép phân tích các thông số của hệ thống điện qua các bảng số liệu, biểu đồ và đồ thị cụ thể nhờ đó mà ta có thể dễ dàng kiểm soát hệ thống, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời chánh những tổn thất đáng tiếc ngoài ra trong thiết kế chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề giảm giá thành điện năng
nhưng phải tăng độ tin cậy. Và phần mềm này cho phép ta tính toán được điều đó thông qua tính toán chi phí sử dụng của hệ thống ngoài thực tế.

Bên cạnh những công cụ dùng trong việc thiết kế hệ thống, phần mềm còn có những công cụ mở rộng khác (Simulator Add-On Tools).

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: