Đồ án Điều khiển logic - Trần Thị Tuyết (Thuyết minh + Mạch điều khiển)


Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, có thể nói một trong những tiêu chí để đánh giá sự phất triển đó là mức độ tự động hoá các quá trình sản xuất  của nền kinh tế, được thể hiện qua năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm tạo ra. Nhờ sự phát triển như vũ bão của máy tính điện tử, công nghệ thông tin và   những thành tựu của lí thuyết điều khiển tự động đã làm nền tảng  và hỗ trợ tương xứng cho sự phát triển trong lĩnh vực tự động hoá.

   Mặc dù Việt Nam là một trong những nước chậm phát triển, nhưng những năm gần đây cùng với sự đòi hỏi của quá trình sản xuất cũng như sự hội nhạp và xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế đã kéo theo việc ứng dụng hàng loạt các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất. Đặc biệt trong lĩnh vực tự động hoá có những bước nhảy vọt tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao tiến tới hình thành một nền kinh tế tri thức.

 

 Ngày nay, tự động hoá đi sâu vào từng ngõ ngách của trong tất cả các khâu của quá trình tạo ra sản phẩm. Một trong những ứng dụng đó mà đồ án này thiết kế là điều khiển công nghệ đục mộng. Tự động hoá điều khiển công nghẹ đục mộng là quá trình tạo ra lỗ trên bề mặt vật thể với kích thước và chiều sâu đặt trước.Công việc này gồm ba quá trình chính như sau:

1. Tự động điều khiển A đưa vật vào vị trí cần đục 

2. Tự động kẹp chặt chi tiết cần đục tại vị trí cần đục

3. Tự động đục chi tiết theo kích thước và chiều sâu đặt.

    Chất lượng và năng suất của quá trình đục phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ điều khiển. Quá trình này làm việc theo một trình tự logic và trình tự thời gian xác định. Do đó để điều khiển được cần  tổng hợp hàm cho hệ thống. Có rất nhiều phương án để tổng hợp hàm, trong trường hợp này sử dụng phương pháp Grafcet. So với các phương pháp khác Grafcet có nhiều ưu điểm là đơn giản đảm bảo sự làm việc tuần tự và chính xác.

  Trong suốt quá trình làm đồ án em đã nhận sự giúp đỡ động viên rất nhiều từ phía thầy cô và bạn bè. Đặc biệt là tới hai thầy, thấy Lưu Đức Dũng –Giáo viên giảng dạy và đồng thời là giáo viên hướng dẫn và thầy Phan Cung –Giáo viên giảng dạy. Thưa hai thầy nhờ có sự hướng dẫn  tận tình của các thầy đến nay đồ án của em đã hoàn thành.


NỘI DUNG:


Chương I Giới thiệu  chung về công nghệ 

     1.1. Sơ đồ công nghệ 3

     1.2. Nguyên lí hoạt động của sơ đồ nguyên lí 3

ChươngII Thiết kế sơ đồ nguyên lí

      2.1. Giới thiệu phương phấp tổng hợp hàm điều khiển 5

      2.2. Giới thiệu phương pháp tổng hợp hàm điều khiển bằng Grafcet 5

     2.3.Lập hàm điều khiển theo phương pháp Grafcet 6

Chương III Tính chọn thiết bị và thiết kế sơ đồ lắp ráp

     3.1. Tính chọn các thiết bị mạch lực 11

    3.2. Tính chọn các thiết bị mạch điều khiển 12

    3.3.Thiết kế bảo vệ 15

    3.4Thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ lắp ráp hoàn chỉnh 15

Kết luận 21

Tài liệu tham khảo 22


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: