SÁCH - Thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí (theo tiêu chuẩn Nhật Bản) - Nguyễn Thanh Hào


Sách cung cấp những kiến thức đặc biệt hữu ích cho các kỹ sư làm công tác tư vấn, giám sát, thiết kế, thi công trong các công ty hoặc công trình do Nhật Bản làm chủ đầu tư.


THAM KHẢO:


BÀI GIẢNG - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - THÔNG GIÓ VÀ CẤP THOÁT NƯỚC (NGUYỄN THANH HÀO)


LINK DOWNLOAD


SÁCH SCAN - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - PGS.TS NGUYỄN ĐỨC LỢI


LINK DOWNLOAD


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


M_tả

Không có nhận xét nào: