TÀI LIỆU - Hướng dẫn cài đặt Biến tần Schneider ATV610 (Tiếng Anh + Tiếng Việt)


Cách cài đặt các thông số cơ bản cho biến tần ATV610


1. Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:


- Vào Main Menu Simply Start ( Acceleration = Thời gian tăng tốc (s), Deceleration= Thời gian giảm tốc (s))


2. Nhập thông số động cơ và Auto Tune:


Main Menu chọn Complete setting, sau đó chọn tiếp Motor parameters

- Basic frequency: loại động cơ = 50 (IEC) hoặc 60 (NEMA)  (Thường cài 50)

- Nominal motor power: Công suất động cơ (kW)

- Nom motor voltage: Điện áp định mức động cơ (V)

- Nom motor current: Dòng định mức động cơ (A)

- Nominal motor freq: Tần số định mức động cơ (Hz)

- Nominal motor speed: Tốc độ định mức động cơ (rpm)

Sau đó ấn Auto tuning chọn Apply auto tuning để cài đặt biến tần ATV610 Schneider Electric


3. Chọn luật điều khiển:


Vào Main Menu => Chọn Complete setting =>  Motor parameter => Motor control type

- U/F VC Standard: Luật U/F.

- U/F VC 5pts.

- U/F VC Quad: Luật cho bơm quạt

- U/F VC Energy Sav.


4. Cài đặt dòng bảo vệ quá tải:


Vào Main Menu => Simply start => Motor Th Current = Dòng bảo vệ quá tải (A) ( chỉnh = dòng định mức động cơ)


5. Chức năng bắt tốc độ khi mất nguồn:


Vào Main Menu => Complete setting => Error warning handling => Catch on the fly => Catch on fly = Yes


Biến tần ATV610 SchneiderBiến tần ATV610 Schneider có dải công suất rộng phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng


Cài đặt phương thức điều khiển biến tần 


1. Khôi phục mặc định nhà sản xuất:


Vào Main Menu => File management => Factory Setting => Parameter Group List = All

=> Go to factory Setting  OK

=> Complete setting => Error warning handle => input phase loss = Ignore


2. Điều khiển bằng nút nhấn trên màn hình:


Vào Main Menu => Complete setting => Command and reference.

Ref Freq => Config = [Ref.Freq – Rmt.Term]

Mặc định: Cài đặt điều khiển và tham chiếu kết hợp.

Vd:

- Tham chiếu (Fr1) = AI1  Điều khiển (Cmd) = Terminal.

- Tham chiếu (Fr1) = AI2  Điều khiển (Cmd) = Terminal.

- Tham chiếu (Fr1) = HMI  Điều khiển (Cmd) = HMI.

-  Control mode = Not Separate


3. Cài đặt 1 chân tín hiệu chuyển đổi giữa 2 phương thức điều khiển:


- Chọn chân LI3 là chân để tín hiệu chuyển.

Vào Main Menu => Complete setting => Command and reference.

-  Ref Freq 1 Config = AI1.

-  Ref Freq 2 Config = [Ref.Freq- Rmt.Term].

-  Freq Switch Assign = DI3

-  Control mode = Not Separate


4. Cài đặt tín hiệu chuyển đổi giữa 2 kênh tham chiếu:


Vào Main Menu => Chọn Complete setting => Chọn Command and reference

- Ref Freq 1 Config = AI1

- Ref Freq 2 Config = HMI

- Freq Switch Assign = DI3

- Cmd channel 1 = Cmd channel 2 = Terminal

- Control mode = Separate


Cài đặt động cơ


1. Cài đặt tần số tối đa


Ngưỡng tần số tối đa cho phép: Max frequency


Giới hạn tần số tối đa: High speed


VD: Tần số tối đa cho phép = 80 và giới hạn tần số tối đa = 60


Vào Main Menu => Complete setting  => Motor parameter => Max frequency = 80


Simply Start  => High Speed = 60


2. Chọn phương thức dừng động cơ


- Dừng theo thời gian giảm tốc (DEC): Ramp Stop

- Dừng tự do ( theo quán tính ): Freewheel

VD: Cài đặt cho động cơ dừng tự do.

Vào Main Menu  => Complete setting  => generic function => stop configuration  => type of stop = Freewheel để cài đặt cho biến tần ATV610


3. Cài đặt động cơ chạy theo nhiều cấp tốc độ:


Các chân kích tín hiệu: PS2, PS4, PS8, PS16

Kích các chân tín hiệu theo bảng, biến tần sẽ chạy theo tốc độ được cài đặt tương ứng SP2,..,SP16.

Kích chân tín hiệu theo bảng 


VD:


Chân LI3 tương  ứng với PS2, LI4 tương ứng với PS4. Tốc độ SP2 = 20Hz, SP3 = 10Hz, SP4 = 25Hz.

- LI4 = 0 – LI3 = 0: 50Hz                    LI4 = 1 – LI3 = 0: 10Hz

- LI4 = 0 – LI3 = 1: 20Hz                    LI4 = 1 – LI3 = 1: 25Hz

Vào Main Menu => Complete setting => Generic function => Preset Speed

- 2 preset freq = DI3

- 4 preset freq = DI4

- Preset speed 2 (SP2) = 20 Hz

- Preset speed 3 (SP3) = 10Hz

- Preset speed 4 (SP4) = 25Hz


TÀI LIỆU - Hướng dẫn cài đặt Biến tần Schneider ATV610 (Tiếng Anh)


LINK DOWNLOAD


TÀI LIỆU - Thông số cài đặt Biến tần Schneider ATV610 cơ bản (Tiếng Việt)


LINK DOWNLOAD


TÀI LIỆU - Hướng dẫn cài đặt Biến tần Schneider ATV610 (Tiếng Việt)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: