Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Quang Trung


Trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước công nghiệp điện lực giữ vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.Việc trang bị những kiến thức về hệ thống cung cấp điện nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con người, cung cấp điện năng cho các thiết bị điện của khu vực kinh tế các khu chế xuất, các xí nghiệp là rất cần thiết. Một đề án thiết kế cấp điện dù cho bất kỳ đối tượng nào cũng cần thỏa mãn những yêu cầu sau: Độ tin cậy cấp điện, chất lượng điện, an toàn và kinh tế.

Đề tài: “Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Quang Trung” do thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Phong hướng dẫn đã giúp em nắm được qui trình thiết kế kiểm tra tính toán cấp điện cho một xí nghiệp và đưa ra phương án thiết kế hợp lý. Bản đồ án đƣợc chia thành các phần nhƣ sau: Chương 1: Giới thiệu chung về nhà máy Chương 2:Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng và nhà máy Chương 3: Tính toán thiết kế mạng cao áp cho nhà máy Chương 4: Tính toán thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí Chương 5: Tính toán thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa cơ khí Chương 6: Tính toán bù công suất phản kháng cho nhà máy

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: