Thiết kế và thi công Robot giám sát vượt địa hình


Nắm bắt từ thực tế hiện nay nhiều nước trên thế giới đã ứng dụng Robot để phục vụ trong nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp trong quân sự và trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Trong tương lai Robot sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người và giúp con người vươn đến những tầm cao mới. Nhận thức được xu hướng và tầm quan trọng của Robot trong tương lai, nhằm góp phần xây dựng và phát triển công nghệ Robot ở Việt Nam, nhóm sinh viên đã quyết định chọn thực hiện đề tài “THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ROBOT GIÁM SÁT VƯỢT ĐỊA HÌNH” với mong muốn đề tài có thể ứng dụng tốt trong cuộc sống thực tiễn.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: