Tìm hiểu về công nghệ sản xuất phân lân nung chảy và vấn đề môi trườngNguyên lý sản xuất phân lân nung chảy:


Cơ sở của phương pháp là dùng nhiệt nung nóng biến lân từ dạng vô định hình ( cây không hấp thụ được , khó tiêu, khó tan ) thành dạng vô định hình mà cây có thể hấp thụ được.

Căn cứ vào nguyên lý trên: đem phối trộn quặng apatit với các chất phụ gia theo một tỉ lệ nhất định sau đó nung trong lò cao ở nhiệt độ từ 1400-1500oC…


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: