Tìm hiểu về thiết bị lọc bụi túi vải


Không khí là một trong các điều kiện rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên trái đất trong đó có con người. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề ô nhiễm không khí đang ở mức báo động, đặc biệt ô nhiễm do bụi. Nguồn phát sinh bụi chủ yếu là do các hoạt động sản xuất công nghiệp,..Vì thế nhu cầu cấp thiết hiện nay là tìm ra giải pháp xử lý bụi phát sinh ra, và một trong các giải pháp đó là sử dụng thiết bị lọc bụi túi vải. Đó cũng chính là lý do mà nhóm thực hiện chuyên đề “ Tìm hiểu về thiết bị lọc bụi túi vải”


NỘI DUNG:


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI 8

1.1. GIỚI THIỆU VỀ THIẾT BỊ LOC BỤI TÚI VẢI 8

1.1.1. Định nghĩa 8

1.1.2. Cấu tạo chung của thiết bị lọc túi vải 8

1.1.3. Nguyên lý làm việc chung của thiết bị lọc túi vải 9

1.1.4. Các loại vải lọc thường được sử dụng 10

1.1.5. Phân  loại thiết bị lọc túi vải 11

1.1.5.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị lọc túi vải làm sạch theo cơ chế rung rũ 11

1.1.5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của  thiết bị lọc túi vải làm sạch theo cơ chế dòng khí ngược 13

1.1.5.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị lọc túi vải làm sạch theo cơ chế sử dụng xung phản lực. 15

1.1.6. Ưu và nhược điểm của các loại thiết bị lọc túi vải 17

1.2. ĐẶC ĐIỂM XỬ LÝ CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI 20

1.2.1. Đối tượng xử lý của thiết bị lọc bụi túi vải 20

1.2.1.1. Khái niệm 20

1.2.1.2. Các tính chất chungcủa bụi 20

1.2.1.3. Dạng bụi được xử lý bởi thiết bị lọc bụi túi vải 20

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết bị lọc túi vải 21

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ LỌC BỤI      TÚI VẢI 22

2.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ LỌC TÚI VẢI TRÊN THẾ GIỚI 22

2.1.1. Tính toán thiết kế thiết bị lọc túi vải làm sạch theo cơ chế rung rũ và dòng khí ngược. 22

2.1.2. Tính toán thiết kế thiết bị lọc túi vải làm sạch dung xung phản lực. 25

2.1.3. Giảm áp. 29

2.1.4. Đặc điểm của hạt bụi . 30

2.1.5. Đặc điểm dòng khí. 32

2.1.5.1. Nhiệt độ 32

2.1.5.2. Áp suất 33

CHƯƠNG 3. LÀM SẠCH (VỆ SINH) THIẾT BỊ LỌC TÚI VẢI 34

3.1. CƠ CHẾ LÀM SẠCH THIẾT BỊ LỌC TÚI VẢI THEO CƠ CHẾ RUNG RŨ. 34

3.2. CƠ CHẾ LÀM SẠCH THIẾT BỊ LỌC TÚI VẢI THEO CƠ CHẾ SỬ DỤNG DÒNG KHÍ NGƯỢC 36

3.3. CƠ CHẾ LÀM SẠCH THIẾT BỊ LỌC TÚI VẢI BẰNG XUNG PHẢN LỰC 38

CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI 42

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI 42

4.2. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI TẠI MỘT CỬA HÀNG GỖ Ở CALIFONIA. 43

4.3. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TÚI VẢI CỦA CÔNG TY UNICON ( DELIVERING TECHNOLOGY AND SERVICES) CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG. 45

4.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH THIẾT BỊ LỌC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP. 46

CHƯƠNG 5.  KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: