Tổng quan về sử dụng chất tạo màu trong sản xuất thực phẩm


Phụ gia là các chất được bổ sung vào thực phẩm nhằm mục đích cải thiện một tính chất nào đó của thực phẩm. Các phụ gia thường gặp bao gồm chất màu, chất mùi, chất tạo vị, chất tạo cấu trúc…
Trong đó, phụ gia tạo màu là chất có mặt hầu hết trong các loại thực phẩm. Hầu hết các thực phẩm từ nguyên liệu đến thành phẩm đều có màu sắc đi kèm. Việc sử dụng phụ gia tạo màu là không thể bỏ qua để tạo nên sản phẩm mới, cải tạo màu sắc cho thực phẩm có thể bị thay đổi trong quá trình chế biến hay bảo quản. Vậy tính chất của các nhóm phụ gia tạo màu như thế nào? Sử dụng cho các loại thực phẩm ra sao ? Và làm sao sử dụng một cách thích hợp để vừa an toàn cho người sử dụng cũng như tận dụng được hết những ưu điểm của các chất phụ gia tạo màu….. đó chính là nội dung mà nhóm 5 muốn giớ thiệu đến cô và các bàn qua bài tiểu luận “ Tổng quan về sử dụng chất tạo màu trong sản xuất thực phẩm”.NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU 4
Chương 1: Tổng quan về chất tạo màu 5
1.1 Giới thiệu chung 5
1.2 Phân loại chất tạo màu 5
1.3 Sự khác nhau giữa các dạng màu thực phẩm 6
1.4 Mục đích sử dụng 7
Chương 2: Các chất tạo màu thường được sử dụng trong thực phẩm 8
2.1 Chất tạo màu tự nhiên 8
2.2 Chất tạo màu tổng hợp nhân tạo 17
2.3 Chất tạo màu công nghiệp 21
Chương 3: Danh sách các loại màu thực phẩm tổng hợp cho phép sử dụng 22
3.1 Amaranth (màu đỏ: E123) 28
3.2 Brillant blue FCF (xanh:E133) 28
3.3 Carmoisine (đỏ) 29
3.4 Erythrosine (đỏ) 30
3.5 Fast green FCF (xanh) 31
3.6 Food green S (xanh) 32
3.7 Indigotine (xanh) 33
3.8 Ponceau 4R 33
3.9 Sunset yellow FCF (vàng cam) 34
3.10 Tartrazine(vàng chanh) 35
Chương 4: Thực trạng sử dụng chất tạo màu 37
4.1 Thực trạng chung 37
4.2 Một số lưu ý khi sử dụng màu thực phẩm 39
KẾT LUẬN 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: