Điều khiển thiết bị qua wifi (có code)ESP8266 là một mạch vi điều khiển có thể giúp chúng ta điều khiển các thiết bị điện tử. Điều đặc biệt của nó, đó là sự kết hợp của module Wifi tích hợp sẵn bên trong con vi điều khiển chính.


NỘI DUNG:


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM I

CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN 3

1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI: 3

1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 4

1.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 4

CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU LINH KIỆN 4

2.1 ESP-8266: 5

2.2 APP ĐIỀU KHIỂN QUA WIFI: 8

2.3 GIAO DIỆN WEB: 9

CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 10

3.1 NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG: 10

3.2       MẠCH THỰC TẾ: 10

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 11

4.1 ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA MẠCH: 11

4.2 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI: 11

PHỤ LỤC 13


SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH

HÌNH 2.1: ESP-8266 5

HÌNH 2.2: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ESP-8266 6

HÌNH 2.3: GIAO DIỆN APP ĐIỀU KHIỂN QUAN WIFI.. 7

HÌNH 2.4: GIAO DIỆN WEB ĐIỀU KHIỂN QUAN WIFI.. 8

HÌNH 3.1: MẠCH THỰC TẾ SAU KHI HOÀN THÀNH. 9


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: