ĐỒ ÁN - LẬP TRÌNH PLC ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)Nước thải ở mỗi dây chuyền sản xuất và nguồn nước phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân được thu gom lại và cho chảy tự nhiên nhờ vào trọng lực qua bộ lọc rác thô. Rác thải có kích thước lớn gồm: cát đá vụn, gỗ, giấy, giẻ, nylon… sẽ được giữ lại tránh gây ra các sự cố trong quá trình vận hành ở các công trình sau như làm tắc bơm, đường ống dẫn đảm bảo an toàn và thuận lợi cho cả hệ thống trong quá trình vận hành. Các rác thải này sẽ được lấy lên thường xuyên để tránh làm tắc lọc.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3

1.1. Sơ đồ công nghệ 3

1.2. Nguyên lý làm việc 3

1.2.1. Mương lắng cát 3

1.2.2. Bể cân bằng 4

1.2.3. Bồn định lượng 5

1.2.4. Bể trung hòa pH 6

1.2.5. Bể lắng 7

1.2.6. Bể chứa bùn 9

1.2.7.  Bể vi sinh 10

1.2.8.  Bể khử trùng 11

1.3. Kết luận: 12

CHƯƠNG 2: CÁC CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH SỬ DỤNG   TRONG HỆ THỐNG 13

2.1.  Các cảm biến 13

2.1.1. Cảm biến đo độ PH 13

2.1.2. Cảm biến đo mức bùn 15

2.1.3.  Cảm biến đo độ đục 17

2.2.  Các thiết bị sử dụng trong hệ thống 19

2.2.1. Hệ thống sục khí 19

2.2.2. Máy khuấy chìm 20

2.3. Kết luận 24

Chương 3   LỰA CHỌN BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC VÀ THIẾT KẾ TRANG BỊ ĐIỆN CHO HỆ THỐNG 25

3.1.  Giới thiệu PLC 25

3.1.1. Cấu trúc của PLC 27

3.1.2. Các hoạt động xử lý bên trong PLC 30

3.1.3. Ngôn ngữ lập trình 32

3.3. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống 36

3.4. Giới thiệu về bộ điều khiển dùng trong hệ thống 36

3.4.1. FX3U-64MR/ES-A 36

3.4.2. FX3U-4AD-ADP 39

3.4. Phân chia vào đầu vào đầu ra 42

3.5. Lựa chọn và tính toán thiết bị cho mạch động lực 44

3.5.1.  Relay 44

3.5.2. Công tắc tơ 45

3.5.3.  LỰA CHỌN ÁPTÔMÁT 47

3.6.  Bản vẽ sơ đồ hệ thống 48

3.7. kết luận 48

Chương 4: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 49

4.1.  Sơ đồ thuật toán 49

4.2. Chương trình điều khiển 55

4.3. kết luận 55


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: