Thiết kế bộ khuếch đại lock - in dựa trên vi điều khiển DSPicKết quả thu được sau khi khóa luận được thực hiện: - Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bộ khuyếch đại lock-in - Nắm vững cấu trúc và lập trình tốt cho vi xử lý dsPic30F4011. - Biết cách sử dụng Matlab để thiết kế một bộ lọc. - Sử dùng thành thạo phần mềm vẽ mạch in protel và orcad - Hiểu rõ về những phương pháp biến đổi ADC và DAC. - Xây dựng được cho bản thân cách làm việc khoa học, cách tư duy có hệ thống khi thực hiện một khóa luận. - Chế tạo một bộ khuyếch đại lock-in và đã thử nghiệm với một sensor áp suất.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: