ALLICIN CHẤT CHỐNG OXI HÓA TỰ NHIÊN TRONG TỎI

 


Tỏi (danh pháp : Allium sativum) là một loài thực vật thuộc họ Hành, nghĩa là có họ hàng với hành tây, hành ta, hành tím, tỏi tây, v.v... và cũng được con người sử dụng làm gia vị, thuốc, rau như những loài họ hàng của nó.


NỘI DUNG:


I. TỔNG QUAN VỀ ALLICIN ....................................................................................... 3

1.1. Giới thiệu khái quát tỏi và allicin trong tỏi ............................................................ 1

1.1.1. Khái quát tỏi................................................................................................... 1

1.2. Khái quát chức năng của allicin trong tỏi .............................................................. 3

1.2.1. Hoạt tính kháng khuẩn của allicin .................................................................. 3

1.2.2. Hiệu quả làm giảm cholesteron và lipid của allicin ......................................... 4

1.3. Quá trình sinh tổng hợp của allicin........................................................................ 5

1.4. Tổng hợp allicin .................................................................................................... 6

II. CHỨC NĂNG ALLICIN TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM.................................. 7

2.1. Chức năng tạo mùi tạo vị ...................................................................................... 7

2.2. chức năng kháng khuẩn của allicin ........................................................................ 7

2.3. chức năng kháng nấm của allicin........................................................................... 8

2.4. chức năng kháng kí sinh trùng ............................................................................... 8

2.5. chức năng chống oxi hóa ....................................................................................... 9

III. CƠ CHẾ CHỐNG OXI HÓA CỦA ALLICIN ........................................................... 9

3.1. Quá trình oxi hóa .................................................................................................. 9

3.2. Chất chống oxi hóa ............................................................................................. 11

3.3. Cơ chế chống oxi hóa của allicin:........................................................................ 12

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng.......................................................................................... 13

3.5. Các biến đổi trong của allicin trong cơ thể. ......................................................... 13

IV. ỨNG DỤNG ALLICIN TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM ................................ 13

4.1 Ứng dụng làm tăng mùi vị : ................................................................................. 13

4.1.1 Tỏi sống: ....................................................................................................... 13

4.1.2 Tỏi đặc chế:................................................................................................... 14

4.1.3 Tinh dầu tỏi ................................................................................................... 14

4.1.4.Tỏi bột .......................................................................................................... 14

4.1.5.Tỏi không mùi ............................................................................................... 14


4.2 Ứng dụng của allicin trong bảo quản thực phẩm .................................................. 15

4.3 Ứng dụng trong y dược của tỏi:............................................................................ 15

4.4. Sản xuất thực phẩm chức năng ............................................................................ 16

4.4.1 Galicin (Bột tỏi) ............................................................................................ 17

4.4.2. Tỏi đen: ........................................................................................................ 17

V. HẠN CHẾ KHI SỬ DỤNG ALLICIN ...................................................................... 19

5.1. Allicin bị phân hủy bởi nhiệt độ cao.................................................................... 19

VI. KẾT LUẬN ............................................................................................................. 21


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: