ĐÁNH GIÁ SỰ LƯU HÀNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT ENTEROBACTERIACEAE TRONG RAU ĂN ỐNG TẠI MỘT SỐ QUẬN NỘI THÀNH HÀ NỘI

 


ĐÁNH GIÁ SỰ LƯU HÀNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT ENTEROBACTERIACEAE TRONG RAU ĂN ỐNG TẠI MỘT SỐ QUẬN NỘI THÀNH HÀ NỘI.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: