BÀI GIẢNG - Vật lý chất rắn và bán dẫn (Lê Đình)

 


Bộ môn vật lý chất rắn đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên khoa Vật lý trường Đaị học sư phạm Huế từ năm học 19801981. Mục đích của môn học là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở của lý thuyết chất rắn như cơ sở của lý thuyết vùng năng lượng, các tính chất nhiệt, tính chất điện của chất rắn nói chung, kim loại và bán dẫn nói riêng. Từ đó mà sinh viên sẽ hiểu sâu hơn về bản chất các hiện tượng nhiệt, điện, quang...vv xảy ra trong kim loại và bán dẫn. Điều này sẽ rất bổ ích cho sinh viên trong việc giảng dạy vật lý ở trường phổ thông. Ngoài ra sinh viên cũng sẽ có những cơ sở cần thiết để nghiên cứu sâu hơn về điện tử học, bán dẫn, vi mạch....

Tập bài giảng này được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho sinh viên về môn Vật lý chất rắn đại cương trong cơ cấu chương trình khung của Khoa Vật lý hiện nay. Do tính chất đại cương của môn học, nên nội dung của bài giảng này không đi sâu vào lý thuyết chất rắn và bán dẫn mà chỉ trình bày những kiến thức cơ sở phù hợp với yêu cầu của chương trình và trình độ của sinh viên. Vì vậy, một số phần nghiên cứu sâu về lý thuyết chất rắn không được đưa vào ở đây như các phương pháp khảo sát cấu trúc vùng năng lượng, lý thuyết siêu dẫn...vv. Hơn nữa, những vấn đề hiện đại của Vật lý chất rắn và bán dẫn hiện nay như các hệ bán dẫn thấp chiều (đa giếng lượng tử, dây lượng tử, điểm lượng tử, siêu mạng) cũng chưa được đưa vào.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: