BÁO CÁO - KĨ THUẬT TẤN CÔNG CROSS-SITE SCRIPTING (XSS)

 Website ngày nay rất phức tạp và thường là các web động, nội dung của web được cập nhật thông qua các thành viên tham gia ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và hầu hết các website này dùng Cookie để xác thực người dùng.

Điều này đồng nghĩa với việc Cookie của ai thì người đó dùng, Nếu lấy được Cookie người dùng nào Hacker sẽ giả mạo được chính người dùng đó(điều này là hết sức nguy hiểm). Vậy làm sao để các hacker có thể lấy cookie của bạn? Có rất nhiều cách để các hacker làm việc đó, ở đây tôi xin trình bày một trong những cách mà hacker thường dùng, đó chính là họ nhờ vào lỗi Cross Site Scripting(XSS).Cross-Site Scripting (XSS) là một trong những kĩ thuật tấn công phổ biến nhất hiện nay, đồng thời nó cũng là một trong những vấn đề bảo mật quan trọng đối với các nhà phát triển web và cả những người sử dụng web. Bất kì một website nào cho phép người sử dụng đăng thông tin mà không có sự kiểm tra chặt chẽ các đoạn mã nguy hiểm thì đều có thể tiềm ẩn các lỗi XSS.

XSS được thực hiện trên các thẻ JavaScript, và các thẻ JavaScript chúng có thể làm được những công việc sau:


1. Thay đổi cấu trúc của toàn bộ trang web.

2. Tạo tùy ý các phần tử HTML.

3. Định tuyến lại các hình thức liên kết

4. Phục hồi dữ liệu, xác thực

5. Gửi và nhận dữ liệu

6. Đọc các tổ hợp phím


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: