Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng website ẩm thực việt

 


- Đề tài: Xây dựng Website Ẩm thực Việt (Front-end)

- Người hướng dẫn: anh Nguyễn Bá Quyền – Phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông CCORP.

- Ngôn ngữ sử dụng: HTML, CSS, jQuery.

- Mục tiêu: Xây dựng Website Front-end; rèn luyện kỹ năng sử dụng các ngôn ngữ như HTML, CSS, jQuery; tiếp xúc và học hỏi từ môi trường làm việc thực tế.

- Nội dung Website: Website Ẩm thực là trang thông tin tổng quan về ẩm thực Việt Nam bao gồm: các món ăn truyền thống, các món ăn hiện đại, các món tráng miệng, đồ uống… Bên cạnh đó, Website cung cấp những bài hướng dẫn, cách làm các món ăn tới những người yêu ẩm thực Việt Nam.

- Công cụ sử dụng:


NỘI DUNG:


A. TÌM HIỂU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1

I. Giới thiệu chung. 1

II. Mô hình hoạt động. 1

III. Cơ cấu nhân sự. 1

IV. Lĩnh vực hoạt động. 2

V. Môi trường làm việc. 2

B. NỘI DUNG THỰC TẬP 2

I. Giới thiệu chung. 2

II. Bảng nội dung công việc tại Công ty. 3

III. Kiến thức và kĩ năng được học tại Công ty. 6

1. Tìm hiểu về HTML. 6

2. Tìm hiểu về CSS. 7

3. Tìm hiểu về Javascript 8

4. Tìm hiểu về jQuery. 11

IV. Kết quả thực hiện. 12

1. Nội dung Website. 12

2. Giao diện Website. 13

3. Tài liệu tham khảo. 19

4. Kết luận. 19

V. Các thông tin, nguyện vọng. 20

1. Kinh nghiệm rút ra được từ thời gian thực tập. 20

2. Nguyện vọng. 20

C. PHỤ LỤC 21

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 21

LỊCH LÀM VIỆC 23

PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 25

KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 25


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: