GIÁO TRÌNH - Pro/E WF5.0 Bài 1 : Mô hình vẽ phác – Sketcher

Sketcher là môi trường đồ hoạ, sử dụng Pro/Engineer WF5.0 để thiết kế các đối tường hình học 2D. Các đối tượng này có thể được sử dụng để tạo ra các đối tượng khác (mặt, khối) hoặc sử dụng trong môi trường NC. Sketcher rất mạnh, các công cụ thiết kế giúp chúng ta có thể thiết kế, thay đổi trong mối quan hệ với nhau. • Nội dung bài học


+ Quy trình dựng hình


+ Các công cụ thiết kế đối tượng hình học + Thiết kế các đối tượng hình...


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: