Hướng dẫn tính toán kết cấu cống đồng bằng

 


1. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng

- QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế.

- TCVN 4253 - 2012: Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế.

- QPTL C1 - 75: Quy phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu

- QPTL C1-78: Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi

2.Giới thiệu về phần mềm Sap2000

- Sap2000 là phần mềm phân tích, tính toán kết cấu tổng hợp nổi tiếng của hãng CSI ( Computers and Structures, Inc) của Mỹ, có khả năng hỗ trợ tính toán nhiều loại kết cấu làm việc ở nhiều trạng thái khác nhau chịu tác động của nhiều loại tải trọng. Vì thế có thể áp dụng Sap2000 để giải các kết cấu với cấu tạo khác nhau như: hệ thanh, hệ tấm vỏ,  kết cấu đặc. 

- Phần mềm Sap2000 có nhiều phiên bản khác nhau, hiện nay mới nhất là phiên bản Sap2000 V14. 


NỘI DUNG:


1. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng 1

2.Giới thiệu về phần mềm Sap2000 1

3. Cơ sở lý thuyết tính toán kết cấu cống . 1

3.1. Hệ số nền của đất. 1

3.1.1. Độ cứng của lò xo gắn vào bản đáy. 2

3.1.2. Độ số cứng của lò xo gắn vào cọc 2

3.2 Tải trọng tác dụng 2

3.2.1. Trọng lượng bản thân : 2

3.2.2. Áp lực đất: 2

3.2.3. Áp lực nước tác dụng lên bản đáy và bản tường: 3

3.2.4. Áp lực thấm: 4

3.2.5. Áp lực đẩy nổi: 5

3.2.6. Tải trọng theo giao thông , trọng lượng giàn van: 5

3.2.7. Tải trọng cửa van 5

3.2.8. Tải trọng xe + máy thi công 6

4. Bài toán cống hở 6

4.1. Tài liệu thiết kế 6

4.2. Tổ hợp mực nước. 11

4.3. Trường hợp tính toán 11

4.4. Tổ hợp và tải trọng tính toán 12

4.2. Tải trọng tác dụng ( chỉ tính toán cho trường hợp 4, các trường hợp còn lại tương tự) 12

4.2.1. Áp lực cát . 13

4.2.2. Áp lực nước: 14

4.2.3. Áp lực thấm và áp lực đẩy nổi 16

4.2.4 . Lực tác dụng lên tai van: 16

4.2.5. Trọng lượng cửa van 16

4.3.Trình tự thực hiện 16

4.4. Xuất kết quả tính toán 36

4.4.3. Xử lý kết quả và tính toán bố trí cốt thép 39

5. Bài toán cống ngầm: 42

5.1. Tài liệu thiết kế : 42

5.1.1. Tài liệu kết cấu 42

5.1.2. Tài liệu về địa chất 42

5.2. Các lực tác dụng 42

5.1.3. Tổ hợp lực 44

5.1.4. Hệ số vượt tải 44

5.2. Tạo mô hình và nhập lực vào mô hình 45

5.2.1. Tạo mô hình 45

5.2.2. Nhập lực tác dụng 52

5.3.Kết quả tính toán 56

6.Tài liệu tham khảo: 57


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: