ĐỒ ÁN - Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý siêu thị Nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đưa Việt Nam thành nước công nghiệp văn minh, hiện đại. Trong đó vấn đề ứng dụng tin học vào quá trình sản xuất, kinh doanh, quản lí đóng vai trò quan trọng. Hiện nay ở nước ta, số lượng sử dụng máy vi tính tăng lên rất nhanh theo đó là quá trình tin học hóa cũng diễn ra mạnh mẽ. Tin học đã và đang thâm nhập vào hầu hết các hoạt động của con người như nghiên cứu khoa học, tự động hóa, quản lí. Nhờ đó con người có thể làm việc một cách dễ dàng, thuận tiện, khoa học hơn. Ngoài ra tin học hóa làm giảm số người tham gia quản lí, giảm bớt sự vòng vèo trong quy trình xử lí, tăng tốc độ cập nhật và tra cứu dữ liệu, giảm bớt sai sót trong tính toán Để ứng dụng tin học cho việc xây dựng các hệ thống thông tin đòi hỏi phải có quy trình, phương pháp để áp dụng. 

Sau khi học môn “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng bằng UML”, chúng em đã biết thêm một công cụ xây dựng một hệ thống thông tin.Và tương lai có thể áp dụng những kiến thức này vào công việc và góp phần tin học hóa, phát triển đất nước. Trong bài tập lớn này chúng em chọn đề tài “phân tích thiết kế hệ thống quản lí siêu thị”. Với đề tài này chúng em muốn thử sức để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và làm quen với thực tế trong việc xây dựng hệ thống thông tin quản lí. Chúng em xin chân thành cám ơn cô Đỗ Thị Tâm là người đã cung cấp cho chúng em những kiến thức cơ bản và hướng dẫn chúng em từng bước thực hiện đề tài này. Mặc dù đã có sự tham khảo tài liệu và cố gắng hết sức nhưng cũng không tránh khỏi sai sót. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của cô để chúng em hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!!!


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: