Đồ án tốt nghiệp HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5GHiện nay, khi các ngành công nghiệp đang trên đà phát triển thì trong lĩnh vực công nghiệp viễn thông cũng đã và đang phát triển theo từng ngày với nhiều công nghệ mới và dịch vụ ưu đãi. Sự phát triển công nghệ theo xu hướng IP hóa và tích hợp các công nghệ mới. Trong những năm vừa qua mạng thông tin thế hệ thứ ba ra đời mang lại cho người sử dụng nhiều tiện ích như dịch vụ mới,… nhưng nó cũng có một số nhược điểm như tốc độ truyền dữ liệu tối đa là 2Mbps cho nên rất khó cho việc download các loại file dữ liệu có dung lương lớn, khả năng đáp ứng thời gian thực như hội nghị truyền hình là chưa cao, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dùng, tính mở của mạng chưa cao và khả năng tích hợp các mạng khác chưa tốt,… . Do vậy phải có mạng di động mới để khắc phục những những nhược điểm này.

Từ đó, người ta đã bắt đầu nghiên cứu mạng di động mới có tên gọi là hệ thống mạng di động 4G.Việc nghiên cứu công nghệ mới giúp ta nắm bắt được xu hướng của các công nghệ hiện nay để đáp ứng các nhu cầu thị trường trong tương lai.

Do vậy em chọn đề tài "Nghiên cứu công nghệ trong hệ thống thông tin di động 4G và đi sâu khả năng triển khai sang thế hệ 5G".

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN

o Chương I   : Tổng quan về hệ thống thông tin di động

o Chương II : Nghiên cứu công nghệ trong hệ thống thông tin di động 4G

o ChươngIII: Hệ thống thông tin di động 5G

Đề tài này có nhiều kiến thức mới mà nội dụng đồ án lại rộng, trong thời gian ngắn, việc nghiên cứu chủ yếu dựa trên lý thuyết, dịch văn bản từ tiếng anh, kiến thức em còn hạn chế,… Do đề tài nghiên cứu mới khó có thể không tránh khỏi những thiếu sót và nhầm lẫn trong đồ án nên em rất mong được sự góp ý, giúp đỡ, chỉ bảo thêm của thầy giáo, cô giáo và bạn bè.NỘI DUNG:


LỜI CẢM ƠN i

LỜI CAM ĐOAN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v

DANH MỤC CÁC BẢNG viii

DANH MỤC CÁC HÌNH ix

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 2

I.Giới thiệu chung 2

1.Lịch sử ra đời và phát triển 2

2. Phân loại hệ thống thông tin di động 4

II. Một số thế hệ mạng di động 7

1.Hệ thống thông tin di động thế hệ 1G (First Generation) 9

2.Hệ thống thông tin di động thế hệ 2G (Second Generation) 12

3.Hệ thống thông tin di động thế hệ 3G (Third Generation) 13

III. Kết luận chương I 16

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ 17

TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 17

I.Giới thiệu chung 17

II.Mô hình cấu trúc mạng 4G 18

1.Yêu cầu cấu trúc mạng mới của mạng 4G 18

2.Một số kỹ thuật mới nhằm làm tăng tốc độ đường truyền 21

3.Mô hình cấu trúc mạng 4G 25

III.Công nghệ mạng 4G 27

1.Công nghệ tiền 4G 27

2.Công nghệ LTE Advanced của thế hệ 4G 31

IV. Kết luận chương II 44

CHƯƠNG III: HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G 45

I.Giới thiệu chung 45

II.Cấu trúc mạng 5G 51

1.Flatter IP network 52

2.Hệ thống Aggregator 52

3.Công nghệ 5G 53

4.Cấu trúc mạng 5G giả định 57

III. Kết luận chương III 61

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: