Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống bơm xăng dầu

 


Được sự phân công và giao nhiệm vụ của Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện – Điện tử trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội và sự đồng ý của thầy giáo KS.

Nguyễn Đức Khương, chúng em đã thực hiện đề tài “ Thiết kế hệ thống bơm xăng ”. Chúng em xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo thuộc bộ môn Kỹ thuật điện đã nhiệt tình giảng dạy, tận tình hướng dẫn , giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, cũng như quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Đặc biệt chúng em xin cám ơn sâu sắc đến thầy giáo KS. Nguyễn Đức Khương đã tận tình, chu đáo hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình học tập và làm đồ án.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT,XÂY DỰNG SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CHO HỆ THỐNG

1.1 Giới thiệu hệ thống xăng dầu ...............

1.2 Khảo sát công nghệ .................................................................... 8

1.3 Các chỉ tiêu an toàn và phòng chống cháy nổ của hệ thống xăng dầu ............ 13

CHƯƠNG 2 : TÍNH CHỌN THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC,THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN .. 15

2.1 Chọn thiết bị động lực........................................................................................................ 15

2.1.1 Tính và lựa chọn cho trạm bơm .................................................................. 15

2.1.2 Lựa chọn van. ............................................................................................... 17

2.2 Lựa chọn thiết bị đóng cắt................................................................................................ 20

2.2.1 Lựa chọn biến tần ......................................................................................... 20

2.2.2 Chọn aptomat. .............................................................................................. 21

2.2.3 Chọn dây dẫn ................................................................................................ 23

2.2.4 Chọn role nhiệt. ............................................................................................ 26

2.3 Thiết bị điều khiển .............................................................................................................. 27

2.3.1 Cảm biến nhiệt độ......................................................................................... 27

2.3.2 Cảm biến mức ............................................................................................... 28

2.3.3 Lựa chọn đồng hồ đo lưu lượng .................................................................. 30

2.4 Sơ đồ mạch điều khiển...................................................................................................... 32

CHƯƠNG 3 : LỰA CHỌN PLC ................................................................................ 33

3.1 Tổng quan về thiết bị logic khả trình PLC ................................................................ 33

3.2 Lựa chọn PLC và CPU. ..................................................................................................... 35

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

CHO HỆ THỐNG ........................................................................................................ 40

4.1 Tổng quát về phương pháp lập trình bằng Grafcet. .............................................. 40

4.2 Phân tích các tín hiệu vào/ra và mối quan hệ. ......................................................... 41

4.2.1 Đầu vào. ......................................................................................................... 41

4.2.2 Đầu ra. ........................................................................................................... 42

4.2.3 Lập bảng phân công địa chỉ vào/ra............................................................. 42

4.2.4 Xây dựng grafcet: ......................................................................................... 44

4.2.5 Phân tích Grafcet.......................................................................................... 44

CHƯƠNG 5 :THIẾT KẾ GIAO DIỆN GIÁM SÁT,ĐIỀU KHIỂN ....................... 52

5.1 Giới thiệu chung về WINCC FLEXIBLE .................................................................. 52

5.2Thiết kế màn hình HMI...................................................................................................... 53

5.3 Thiết kế tính năng của màn hình ................................................................................... 55

CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ....................................................................... 58

6.1 Tổng quan về mô hình............................................................................................... 58

6.2 Các cơ cấu của mô hình ............................................................................................ 58

6.2.1 Các bộ phận của tủ điện............................................................................... 58

6.2.2 Các bộ phận của tủ điện............................................................................... 59

6.2.3 Sơ đồ đấu nối tủ điện. ................................................................................... 60

6.3 Sơ đồ điều khiển ......................................................................................................... 60

6.4 Chương trình điều khiển trên STEP7 Microwin ................................................ 61

KẾT LUẬN ................................................................................................................... 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 76


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: