SÁCH - Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán (PGS. TS. Hoàng Nghĩa Tý)Cuốn sách Cấu trúc dữ liệu và thuật toán được biên soạn dựa trên nội dung các bài giảng mà tác giả sử dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội.


Với thời lượng để giảng dạy trong 60 tiết, cuốn sách chỉ đề cập được một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực “Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán” – một môn học có ý nghĩa quan trọng trong hành trang kiến thức của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin.


NỘI DUNG:


Nội dung cuốn sách bao gồm bảy chương:


Chương 1. Các khái niệm cơ bản.


Chương 2. Thuật toán đệ quy.


Chương 3. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản.


Chương 4. Cây.


Chương 5. Các thuật toán sắp xếp.


Chương 6. Tìm kiếm.


Chương 7. Đồ thị và các thuật toán đồ thị.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: