SÁCH SCAN - Giáo trình điện tử công suất (Trần Trọng Minh)NỘI DUNG:


Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất

Đặc tính cơ bản của các phần tử bán dẫn công suất

Đặc điểm, cấu tạo, đặc tính, các thông số cơ bản của: Điốt, Tiristo, Triac, Tranzito…

So sánh tương đối các phần tử bán dẫn công suất

Tổn hao công suất trên các phàn tử bán dẫn công suất

Mạch trợ giúp đóng mở

Vấn đề làm mát van bán dẫn…

Chương 2: Chỉnh lưu

Các vấn đề chung: Cấu trúc, phân loại, ứng dụng…

Sơ đồ chỉnh lưu một pha, nửa chu kỳ: Thuần tải, tải trở cảm…

Chỉnh lưu một pha hình tia: chỉnh lưu điốt, tiristo…

Chỉnh lưu cần một pha

Chỉnh lưu hình tia ba pha

Chỉnh lưu cần ba pha

Chỉnh lưu sáu pha

Chương 3: Nghịch lưu

Hiện tượng chuyển mạch

Nghịch lưu phụ thuộc

Bộ biến đổi có đảo chiều

Chương 4: Các bộ biến đổi xung áp

Các bộ biến đổi xung áp xoay chiều

Các bộ biến đổi xung áp một chiều

Các bộ biến đổi nguồn DC – DC

Chương 5: Nghịch lưu độc lập

Khái niệm chung về nghịch lưu độc lập

Nghịch lưu độc lập nguồn dòng

Nghịch lưu độc lập nguồn áp

Nghịch lưu cộng hưởng

Chương 6: Các bộ biến tần

Các khái niệm chung

Biến tần gián tiếp

Biến tần trực tiếp

Chương 7: Hệ thống điều khiển các bộ biến đổi

Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống điều khiển các bộ biến đổi

Các phần tử cơ bản được sử dụng trong mạch điều khiển

Hệ thống điều khiển các bộ biến đổi phụ thuộc

Hệ thống điều khiển các bộ biến đổi xung áp một chiều

Mạch khuếch đại xung


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: