SÁCH SCAN - Sinh lý học động vật và người - Tập 1 + 2 (Mai Văn Hưng Cb)Sinh lý học động vật và người là môn khoa học chuyên ngành nghiên cứu các chức năng sống ở các cấp tế bào, cơ quan và hệ cơ quan của cơ thế động vật và người trong mối liên hệ giữa chúng với nhau cũng như giữa chúng với môi trường sống. Đồng thời nghiên cứu sự điều hòa hoạt động chức năng giữa các tổ chức sống nhằm đảm bảo cho cơ thể là một khối thống nhất và thích ứng được với sự biến đổi của môi trường.


Sinh lý học động vật và người là môn học cơ sở nằm trong khung chương trình đào tạo cử nhân đã và đang được giảng dạy, học tập chính thức bắt buộc ở tất cả các Khoa sinh học của các trường Đại học Sư phạm, trường Đại học Giáo dục trong cả nước, Khoa SInh học của các trường Đại học Khoa học tự nhiên và các trường đại học vùng như Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đã Nẵng, Đại học Cần Thơ…


NỘI DUNG:


1. Nhập môn sinh lý học động vật và người

 2. Đại cương về tế bào động vật

 3. Sinh lý máu

 4. Sinh lý tuần hoàn

 5. Sinh lý tiêu hoá

 6. Sinh lý hô hấp

 7. Sinh lý Trao đổi chất và trao đổi năng lượng

 8. Sinh lý thân nhiệt

 9. Sinh lý bài tiết


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD TẬP 1


LINK DOWNLOAD TẬP 2


M_tả

Không có nhận xét nào: