TÀI LIỆU - Hướng dẫn vận hành máy huỳnh quang tia X (ARL OPTIM’X)

 


1.  Thiếtl ập phương pháp đo chotừng  loại mẫu (Methods) 

2.  Thiếtl ập phương pháp đomẫu chỉnh trôi  (SUS) 

3.  Thiếtl ập phương pháp cho đường chuẩn (MVR) 

4.  Đomẫu chỉnh trôi lần đầu ti ên (bấm F3, chọnTask là SUS_Ini t) 

5.  Mở  các  phương  pháp  đo,mởmục  Setting-up  samples  và  chọnlạikết  quả  chỉnh  trôi 

(mà ta đã thu được ởbước 4). 

6.  Đo cácmẫu chuẩn và  xâydựng các đường chuẩn 

7.  Chạy chỉnh trôi cập nhật (bấm F3, chọnTask  l à SUS),tối  thiểu 1 tuần/1lần 

Kết  quả  chỉnh  trôi   và  đường  chuẩngắn  chặt  theo  phương  pháp  đo,  nên  phải  chọn  phương pháp đo khi đomẫu


NỘI DUNG:


A.  BẬT VÀTẮT MÁY 

I.  Quy trìnhbật  máy 

II.  Quy trìnhtắt máy 

III.  Đặt chế độ tiết kiệm cho ống tia 

B.  THIẾTLẬP PHƠNG PHÁP ĐO VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐO 

I.  Thiếtlập phương pháp đo (Methode  file) 

II.  Thiếtlập phương pháp đomẫu chỉnh trôi (SUS) 

III.  Thiếtlập phương pháp cho đường chuẩn (MVR) 

IV.  Mộtsố thiếtlập khác liên quantới điều kiện đo 

C.  ĐOMẪU 

I.  Đomẫu theo  lô (nếu máy cóbộnạpmẫutự động) 

II.  Đomẫu đơnlẻ (nếu máy không cóbộnạpmẫutự động) 

III.  Xâydựng đường chuẩn (phương phápMVR) 

D.  XEM KẾT QUẢ PHÂNTÍCH VÀGỬIKẾT QUẢ

E.  CHÚ ÝVỀBẢO QUẢNTHIẾTBỊ


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: