TÀI LIỆU - Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước và nước thải nhà máy nhiệt điện Uông Bí

 


Tập tài liệu này nhằm giới thiệu tổng quát quá trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bịthuộc hệthống xửlý nước và xửlý nước thải tổmáy 300MW Uông Bí mởrộng 1 Công ty nhiệt điện Uông Bí. Trong tập tài liệu này bao gồm: Thiết bịhệthống xửlý nước thô, hệ thống khửkhoáng, hệthống xửlý nước thải và xửlý nước thải sinh hoạt. Dựán này thuộc quyền sởhữu của Tổng tông ty Điện lực Việt Nam (EVN). Dưới sự điều hành của EPC do nhà thầu LILAMA xây dựng và lắp đặt.


NỘI DUNG:


1.  Lời giới thiệu. 

2.  Giới thiệu chung. 

3.  Nguyên lý vận hành. 

3.1. Tổng quát.  5 

3.2. Hiểu biết cơbản  7 

- Keo tụvà kết tủa  7 

- Lọc trọng lực  7 

- Lọc chất lỏng  8 

- Hấp thụCácbon hoạt tính 

- Khửkhoáng  11 

- Điều chỉnh pH  14 

- Xửlý Clo 

16 

- Xửlý bùn hoạt tính 

17 

4.  Hướng dẫn vận hành  18 

4.1.  Cảnh báo trước khi chuẩn bịkhởi động thiết bị

18 

4.2.  Chuẩn bịkhởi động vận hành  19 

- Nguồn cấp cho trung tâm điều khiển động cơ

19 

- Nguồn cấp cho bảng phân phối điện  24 

- Nguồn cấp cho các panel điều khiển  24 

- Chuẩn bịcủa panel điện từ

25 

- Chuẩn bịhoá chất  30 

- Chuẩn bịtrung gian 

31 

- Tái sinh hạt nhựa tổng hợp  32 

4.3.  Khởi động vận hành  33 

4.4.  Vận hành bình thường  37 

- Vận hành bình thường hệthống xửlý nước thô  38 

- Vận hành bình thường hệthống xửlý khửkhoáng  50 

- Vận hành bình thường thiết bịxửlý nước thải 

78 

4.5.  Ngừng khẩn cấp.  85 

2

BẢNG MỤC LỤC

MỤC LỤC Trang 

5.  Hướng dẫn bảo dưỡng 86 

5.1.  Tổng quát  86 

5.2.  Kếhoạch bảo dưỡng thiết bị

86 

- Bảo dưỡng định kỳ

86 

- Kiểm kê thiết bị

90 

- Bảo dưỡng sửa chữa  94 

5.3.  Hướng dẫn an toàn  103 

- Tiếp xúc với hoá chất  103

- Làm việc với thiết bị

103 

- Bảo vệsức khoẻvà vệsinh cá nhân  103 

6.  Tham khảo  104 

7.  Phụlục 

A. Các tiêu chuẩn chất lượng nước 

B. Sơ đồP&I 

C. Mô tảlôgic chức năng 

D. Danh mục điểm đo 

E. Chu kỳtuần tựvà biểu đồvận hành 

F. Danh mục thiết bị

F-1. Danh mục thiết bịcơkhí 

F-2. Danh mục van 

F-3. Danh mục thiết bị đo 

G. Biểu đồchu trình bảo trì phòng ngừa 

G-1. Dữliệu tra dầu mỡ

G-2. Bảo dưỡng cơkhí 

G-3. Bảo trì thiết bị đo và thiết bị điện 

H. Danh mục các thiết bịdựphòng 

I. Chẩn đoán lỗi 

J. Bảng dữliệu an toàn thiết bị(MSDS) 

K. Tài liệu chỉdẫn cho thiết bị


LINK DOWNLOAD

 


Tập tài liệu này nhằm giới thiệu tổng quát quá trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bịthuộc hệthống xửlý nước và xửlý nước thải tổmáy 300MW Uông Bí mởrộng 1 Công ty nhiệt điện Uông Bí. Trong tập tài liệu này bao gồm: Thiết bịhệthống xửlý nước thô, hệ thống khửkhoáng, hệthống xửlý nước thải và xửlý nước thải sinh hoạt. Dựán này thuộc quyền sởhữu của Tổng tông ty Điện lực Việt Nam (EVN). Dưới sự điều hành của EPC do nhà thầu LILAMA xây dựng và lắp đặt.


NỘI DUNG:


1.  Lời giới thiệu. 

2.  Giới thiệu chung. 

3.  Nguyên lý vận hành. 

3.1. Tổng quát.  5 

3.2. Hiểu biết cơbản  7 

- Keo tụvà kết tủa  7 

- Lọc trọng lực  7 

- Lọc chất lỏng  8 

- Hấp thụCácbon hoạt tính 

- Khửkhoáng  11 

- Điều chỉnh pH  14 

- Xửlý Clo 

16 

- Xửlý bùn hoạt tính 

17 

4.  Hướng dẫn vận hành  18 

4.1.  Cảnh báo trước khi chuẩn bịkhởi động thiết bị

18 

4.2.  Chuẩn bịkhởi động vận hành  19 

- Nguồn cấp cho trung tâm điều khiển động cơ

19 

- Nguồn cấp cho bảng phân phối điện  24 

- Nguồn cấp cho các panel điều khiển  24 

- Chuẩn bịcủa panel điện từ

25 

- Chuẩn bịhoá chất  30 

- Chuẩn bịtrung gian 

31 

- Tái sinh hạt nhựa tổng hợp  32 

4.3.  Khởi động vận hành  33 

4.4.  Vận hành bình thường  37 

- Vận hành bình thường hệthống xửlý nước thô  38 

- Vận hành bình thường hệthống xửlý khửkhoáng  50 

- Vận hành bình thường thiết bịxửlý nước thải 

78 

4.5.  Ngừng khẩn cấp.  85 

2

BẢNG MỤC LỤC

MỤC LỤC Trang 

5.  Hướng dẫn bảo dưỡng 86 

5.1.  Tổng quát  86 

5.2.  Kếhoạch bảo dưỡng thiết bị

86 

- Bảo dưỡng định kỳ

86 

- Kiểm kê thiết bị

90 

- Bảo dưỡng sửa chữa  94 

5.3.  Hướng dẫn an toàn  103 

- Tiếp xúc với hoá chất  103

- Làm việc với thiết bị

103 

- Bảo vệsức khoẻvà vệsinh cá nhân  103 

6.  Tham khảo  104 

7.  Phụlục 

A. Các tiêu chuẩn chất lượng nước 

B. Sơ đồP&I 

C. Mô tảlôgic chức năng 

D. Danh mục điểm đo 

E. Chu kỳtuần tựvà biểu đồvận hành 

F. Danh mục thiết bị

F-1. Danh mục thiết bịcơkhí 

F-2. Danh mục van 

F-3. Danh mục thiết bị đo 

G. Biểu đồchu trình bảo trì phòng ngừa 

G-1. Dữliệu tra dầu mỡ

G-2. Bảo dưỡng cơkhí 

G-3. Bảo trì thiết bị đo và thiết bị điện 

H. Danh mục các thiết bịdựphòng 

I. Chẩn đoán lỗi 

J. Bảng dữliệu an toàn thiết bị(MSDS) 

K. Tài liệu chỉdẫn cho thiết bị


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: