Thiết kế phân xưởng sản xuất phân lân nung chảy năng suất 120.000 tấn trên năm đi từ quặng apatit loại II

 


Việt Nam là một nước đang phát triển, có nền nông nghiệp lâu đời (ngành kinh tế quan trọng hàng đầu). Nền nông nghiệp nước ta đang tiếp tục phát triển theo hướng đấy mạnh sản xuất hàng hóa với năng suất và chất lượng ngày càng cao. Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp chính là ngành công nghiệp sản xuất phân bón. 

Có rất nhiều loại phân bón khác nhau như phân đạm Urê, phân supe photphat, phân N–P–K,… trong đó không thể không nhắc đến phân lân nung chảy. Phân lân nói chung là một trong những yếu tố quyết định và đặc biệt quan trọng đối với cây lấy hạt, góp phần làm tăng hiệu quả của phân Đạm và phân Kali. Riêng phân lân nung chảy còn có tác dụng chống rét ngăn ngừa sâu bệnh, tăng khả năng cứng cây vì trong lân nung chảy còn có 1 số nguyên tố vi lượng như Mg, Fe, Cu, Co, Zn,…. mà các loại phân bón khác không có được. 

 Trong bản đồ án này em xin đi sâu vào tính toán và thiết kế xưởng sản xuất phân lân nung chảy. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo kĩ sư nghành hoá nói chung và đặc biêt đối với các kĩ sư hoá Vô Cơ nói riêng. Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, với thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ em đã hoàn thành cuốn đồ án này.

Nội dung cuốn đồ án bao gồm những phần chính: Giới thiệu chung về công nghệ, cơ sở hoá lý; Tính toán cân bằng chất, Cân bằng nhiệt; Tính toán thiết bị; Điện kỹ thuật; Tính kinh tế; An toàn lao động. NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2

1. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA SẢN PHẨM 2

2. NGUYÊN NHIÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY 3

3. TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT PHÂN LÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT 6

4. NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY 9

5. THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 16

CHƯƠNG 2: CÂN BẰNG CHẤT VÀ NHIỆT 20

1. CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO LÒ CAO 20

2. TÍNH CÂN BẰNG CHẤT CHO TOÀN NHÀ MÁY 34

3. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT LÒ CAO 38

4. CÔNG ĐOẠN SẤY BÁN THÀNH PHẨM 45

5. TÍNH CÂN BẰNG CHO LÒ ĐỐT CO 54

6. CÔNG ĐOẠN KHỬ FLO 59

7. TÍNH CÂN BẰNG THÁP HẤP THỤ 1 65

8. TÍNH CÂN BẰNG THÁP HẤP THỤ 2 69

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 75

1. TÍNH LÒ CAO 75

2. TÍNH MÁY SẤY THÙNG QUAY 86

CHƯƠNG 4: TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ PHỤ 89

1. CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU 89

2. CÔNG ĐOẠN LÒ CAO 108

3. CÔNG ĐOẠN THÀNH PHẨM 119

4. BỘ PHẬN XỬ LÝ KHÍ LÒ CAO 139

CHƯƠNG 5: ĐIỆN KỸ THUẬT 147

1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 147

2.  CẤP ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY 147

3. CẤP ĐIỆN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC TRONG NHÀ MÁY 147

4. ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG 148

5. ĐIỀU KHIỂN LIÊN ĐỘNG, TÍN HIỆU, ĐO LƯỜNG 148

6. BIỆN PHÁP CHỐNG SÉT, TIẾP ĐỊA 149

CHƯƠNG 6: TÍNH KINH TẾ 150

1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 150

2. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA NHÀ MÁY 150

3. TÍNH NHU CẦU NGUYÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG CẦN DÙNG 150

4. TÍNH GIÁ THÀNH THU MUA NGUYÊN, NHIÊN LIỆU 154

5. TÍNH VỐN ĐẦU TƯ 155

6. TÍNH NHU CẦU VỀ LAO ĐỘNG 161

7. TÍNH QUỸ LƯƠNG CÔNG NHÂN 163

8. CÁC CHI PHÍ KHÁC 164

9.  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 164

10. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NHÀ MÁY 166

CHƯƠNG 7:  AN TOÀN LAO ĐỘNG 168

1. TAI NẠN GÂY RA DO NHIỆT 168

2. TAI NẠN DO CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 169

3. CÁC TAI NẠN DO SỰ CỐ BẤT THƯỜNG 169

KẾT LUẬN 171

TÀI LIỆU THAM KHẢO 172

PHỤ LỤC 174


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: