Thực trạng và giải pháp phát triển trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Thống Nhất Đồng Nai

 


Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chính cuả nông nghiệp, nhưng trong thời gian dài chăn nuôi ở Việt Nam phát triển chậm, phân tán, trình độ thấp và chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Từ năm 2000 đến nay, chăn nuôi cả nước nói chung và nhiều địa phương nói riêng đã có biểu hiện khởi sắc và có vai trò tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Giá trị sản xuất (GTSX) ngành chăn nuôi tăng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2001-2005 đạt khoảng 7,1% (gấp hơn 2 lần tốc độ phát triển ngành trồng trọt), sản phẩm chăn nuôi đã tham gia xuất khẩu, đã có nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn và công nghệ khá hiện đại. Tuy nhiên, nhìn chung trình độ phát triển chăn nuôi của nước ta còn thấp hơn so với trình độ của khu vực ASEAN và thấp hơn rất nhiều so với các nước chăn nuôi tiên tiến. 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế hộ nông dân đã phát huy tác dụng to lớn, tạo sức mạnh trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Trên nền tảng kinh tế tự chủ của hộ nông dân đã hình thành các trang trại được đầu tư vốn, lao động với trình độ công nghệ và quản lý cao hơn, nhằm mở rộng quy mô hàng hoá và nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường. 

Trên phạm vi cả nước, sau Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị ngày 05 tháng 4 năm 1988 thừa nhận hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ ở nông thôn, Đảng và Nhà nước đã có một số chủ trương, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy cho kinh tế hộ phát triển. Đặc biệt là Nghị quyết 03/NQ/CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại, đây là văn bản pháp lý quan trọng nhất thể hiện quan điểm, chủ trương và chính sách của Nhà nước đối với loại hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp, nông thôn, đó là kinh tế trang trại. Phần lớn các trang trại phát huy được lợi thế của từng vùng, kinh doanh tổng hợp lấy ngắn nuôi dài.

Tại tỉnh Đồng Nai trong những năm qua trang trại có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi và cơ cấu lao động; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật… trong nông nghiệp nông thôn. Trang trại ở Đồng Nai đã phát triển khá rộng khắp với các hình thức đa dạng, phong phú. Nhiều nơi các chủ trang trại đã đầu tư chiều sâu, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của trang trại. 

Để khuyến khích trang trại phát triển, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ VI đã khẳng định “Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế trang trại phát triển nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát huy vai trò kinh tế tự chủ của kinh tế hộ, phát triển kinh tế trang trại đi đôi với phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, các hình thức liên kết với các nông, lâm trường quốc doanh để tạo động lực và sức mạnh cho nông nghiệp nông thôn phát triển…”Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: