ĐỀ TÀI - Tiểu luận Mạch ứng dụng với IC TL494 IC TL494 là một trong những IC được sử dụng nhiều trong các mạch nguồn.

Để tìm hiểu rõ hơn về TL494 chúng ta đi nghiên cứu về cấu tạo và chức năng, mối liên hệ giữa các khối chức năng đó. Ngoài ra, làm rõ những ưu khuyết điểm của IC TL494 trong việc thiết kế và thi công các mạch nguồn. Công dụng của TL494 thông qua một số ứng dụng cơ bản, và một ví dụ thiết kế cụ thể là nguồn 5V/10A.


Các thành phần cơ bản

Thiết kế của TL494 không chỉ kết hợp các khối cơ bản cần thiết để điều khiển chuyển mạch cung cấp nguồn, mà giảm số lượng mạch điện trong toàn thể  hệ thống thiết kế.

Hình 1 là một sơ đồ khối của TL494 .


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: