Tính toán và thiết kế thiết bị sấy tầng sôi để sấy lúa năng suất 250kg trên giờCây lúa (Oryza spp.) là một trong năm loại cây lương thực hàng đầu thế giới, cùng với ngô (Zea mays L.), lúa mì (Triticum sp.), sắn (Manihot esculenta Crantz) và khoai tây (Solanum tuberosum L.).

Các giống lúa Việt Nam có những đặc điểm như chiều cao, thời gian sinh trưởng (dài hay ngắn), chịu thâm canh, chịu chua mặn, chống chịu sâu bệnh … khác nhau. Song cây lúa Việt Nam đều có những đặc tính chung về hình thái, giải phẫu và đều có chung các bộ phận rễ, thân, lá bông và hạt.


NỘI DUNG:


1.Cơ sở tài liệu và phương án tính toán thiết kế. 1

1.1. Giới thiệu về vật liệu sấy 1

1.1.1. Giới thiệu chung 1

1.1.2. Tính chất của hạt lúa. 3

1.2. Giới thiệu chung về công nghệ và thiết bị sấy. 3

1.2.1. Khái niệm về sấy. 3

1.2.2. Giới thiều về hệ thống sấy tầng sôi. 4

1.2.3. Phân loại thiết bị sấy tầng sôi 6

1.2.4. Giới thiệu một số hệ thống, thiết bị sấy phổ biến. 9

2.Tính toán và thiết kế 12

2.1. Chọn tác nhân sấy, chiều chuyển động của tác nhân sấy và vật liệu sấy. ……………………………………………………………………………..12

2.2. Chọn dạng hệ thống sấy cần phải tính toán thiết kế. 13

2.3. Tính toán sơ bộ các thông số, kích thước cơ bản. 14

2.4. Tính toán nhiệt 17

2.4.1. Tính toán các tổn thất nhiệt sấy lý thuyết 17

2.4.2. Tính toán quá trình sấy thực tế: 22

2.5. Tính toán và chọn các thiết bị phụ 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: