Trà đạo – một nét trong văn hóa nhật bảnNgười Nhật luôn luôn có khả năng nhận biết cái đẹp, tìm được sự thú vị trong những sự vật, hiện tượng thông thường, biết đánh giá rất nhanh các hình dáng, màu sắc và dễ cảm nhận sự thanh lịch, giản dị cũng chính vì vậy họ có khả năng đạo hóa những thứ bình thường nhất để từ đó xuất hiện nên những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Nhật như: Trà đạo. Thư Đạo, Kiếm Đạo, Hoa Đạo, Võ sỹ đạo… Một giá trị văn hóa của Nhật Bản mà tôi đi sâu tìm hiểu nhất đó là Trà đạo. Trà đạo là một nghệ thuật uống trà mang sắc thái riêng của người Nhật, vừa thưởng thức vị ngon của chén trà vừa chiêm nghiệm bản thân qua chén trà. Người Nhật phần đông đến với Trà đạo là để lắng tâm, tịnh tâm, một số khác xem Trà đạo là một phương tiện để qua đó tìm kiếm hương vị Thiền trong chén trà.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: Đất nước Nhật Bản và một nền văn hóa truyền thống ....................... 11

1.1. Đất nước Nhật Bản .................................................................................... 11

1.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................. 11

1.1.2. Con người Nhật ................................................................................. 12

1.2. Nhật Bản và một nền văn hóa truyền thống ............................................... 15

1.2.1. Lễ hội truyền thống Nhật Bản ........................................................... 16

1.2.1.1. Năm mới ..................................................................................... 16

1.2.1.2. Lễ đổi mùa (Setsubun) ................................................................. 17

1.2.1.3. Lễ hội búp bê ............................................................................... 17

1.2.2. Lễ hội ngắm hoa Anh Đào................................................................. 18

1.2.3. Nghệ thuật cắm hoa ........................................................................... 19

1.2.4. Sumo – Môn vật cổ truyền ................................................................ 20

1.2.5. Vũ kịch Nô........................................................................................ 21

1.2.6. Kimono – Trang phục truyền thống ................................................... 23

1.2.7. Món ăn Nhật ..................................................................................... 24

CHƯƠNG II: Trà đạo Nhật Bản ............................................................................ 26

2.1. Khái quát chung ........................................................................................ 26

2.1.1. Nguồn gốc Trà đạo Nhật Bản ............................................................ 26

2.1.2. Trà đạo trong đời sống của người Nhật Bản ...................................... 30

2.1.3. Trà đạo thời hội nhập ........................................................................ 33

2.2. Nghệ thuật Trà đạo .................................................................................... 33

2.3. Không gian trà ........................................................................................... 36

2.3.1. Trà thất.............................................................................................. 36

2.3.2. Trà viên ............................................................................................. 40

2.3.3. Tokonoma ......................................................................................... 41

2.3.4. Chabana ............................................................................................ 41

2.3.5. Kakejiku ........................................................................................... 43

2.4. Những đạo cụ được dùng trong việc pha chế và thưởng thức Trà .............. 43

2.5. Nghệ thuật pha trà ..................................................................................... 47

2.5.1. Nước pha trà ..................................................................................... 47

2.5.2. Làm ấm dụng cụ................................................................................ 47

2.5.3. Cho trà vào ấm pha trà ...................................................................... 47

2.5.4. Pha trà ............................................................................................... 48

2.5.5. Lượng nước pha trà ........................................................................... 48

2.5.6. Cách rót trà ....................................................................................... 49

2.5.7. Cách uống trà .................................................................................... 49

2.6. Trà nhân .................................................................................................... 50

2.7. Ảnh hưởng của Trà đạo đối với con người Việt Nam ................................ 57

CHƯƠNG III: Đạo giáo và Thiền đối với Trà đạo ................................................. 61

3.1. Đạo Giáo và Thiền đối với Trà đạo............................................................ 61

3.2. Bốn đức tính cao đẹp của nghệ thuật Trà đạo ............................................ 64

3.2.1. Sự hài hòa (Wa) ................................................................................ 65

3.2.2. Sự kính trọng (Kei) ........................................................................... 66

3.2.3. Sự tinh khiết (Sei) ............................................................................. 67

3.2.4. Sự tỉnh mịch (Jaku) ........................................................................... 68

Phần kết luận ......................................................................................................... 70

Phụ lục ảnh ............................................................................................................ 73

Tài liệu tham khảo ................................................................................................. 86


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!


LINK DOWNLOADNgười Nhật luôn luôn có khả năng nhận biết cái đẹp, tìm được sự thú vị trong những sự vật, hiện tượng thông thường, biết đánh giá rất nhanh các hình dáng, màu sắc và dễ cảm nhận sự thanh lịch, giản dị cũng chính vì vậy họ có khả năng đạo hóa những thứ bình thường nhất để từ đó xuất hiện nên những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Nhật như: Trà đạo. Thư Đạo, Kiếm Đạo, Hoa Đạo, Võ sỹ đạo… Một giá trị văn hóa của Nhật Bản mà tôi đi sâu tìm hiểu nhất đó là Trà đạo. Trà đạo là một nghệ thuật uống trà mang sắc thái riêng của người Nhật, vừa thưởng thức vị ngon của chén trà vừa chiêm nghiệm bản thân qua chén trà. Người Nhật phần đông đến với Trà đạo là để lắng tâm, tịnh tâm, một số khác xem Trà đạo là một phương tiện để qua đó tìm kiếm hương vị Thiền trong chén trà.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: Đất nước Nhật Bản và một nền văn hóa truyền thống ....................... 11

1.1. Đất nước Nhật Bản .................................................................................... 11

1.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................. 11

1.1.2. Con người Nhật ................................................................................. 12

1.2. Nhật Bản và một nền văn hóa truyền thống ............................................... 15

1.2.1. Lễ hội truyền thống Nhật Bản ........................................................... 16

1.2.1.1. Năm mới ..................................................................................... 16

1.2.1.2. Lễ đổi mùa (Setsubun) ................................................................. 17

1.2.1.3. Lễ hội búp bê ............................................................................... 17

1.2.2. Lễ hội ngắm hoa Anh Đào................................................................. 18

1.2.3. Nghệ thuật cắm hoa ........................................................................... 19

1.2.4. Sumo – Môn vật cổ truyền ................................................................ 20

1.2.5. Vũ kịch Nô........................................................................................ 21

1.2.6. Kimono – Trang phục truyền thống ................................................... 23

1.2.7. Món ăn Nhật ..................................................................................... 24

CHƯƠNG II: Trà đạo Nhật Bản ............................................................................ 26

2.1. Khái quát chung ........................................................................................ 26

2.1.1. Nguồn gốc Trà đạo Nhật Bản ............................................................ 26

2.1.2. Trà đạo trong đời sống của người Nhật Bản ...................................... 30

2.1.3. Trà đạo thời hội nhập ........................................................................ 33

2.2. Nghệ thuật Trà đạo .................................................................................... 33

2.3. Không gian trà ........................................................................................... 36

2.3.1. Trà thất.............................................................................................. 36

2.3.2. Trà viên ............................................................................................. 40

2.3.3. Tokonoma ......................................................................................... 41

2.3.4. Chabana ............................................................................................ 41

2.3.5. Kakejiku ........................................................................................... 43

2.4. Những đạo cụ được dùng trong việc pha chế và thưởng thức Trà .............. 43

2.5. Nghệ thuật pha trà ..................................................................................... 47

2.5.1. Nước pha trà ..................................................................................... 47

2.5.2. Làm ấm dụng cụ................................................................................ 47

2.5.3. Cho trà vào ấm pha trà ...................................................................... 47

2.5.4. Pha trà ............................................................................................... 48

2.5.5. Lượng nước pha trà ........................................................................... 48

2.5.6. Cách rót trà ....................................................................................... 49

2.5.7. Cách uống trà .................................................................................... 49

2.6. Trà nhân .................................................................................................... 50

2.7. Ảnh hưởng của Trà đạo đối với con người Việt Nam ................................ 57

CHƯƠNG III: Đạo giáo và Thiền đối với Trà đạo ................................................. 61

3.1. Đạo Giáo và Thiền đối với Trà đạo............................................................ 61

3.2. Bốn đức tính cao đẹp của nghệ thuật Trà đạo ............................................ 64

3.2.1. Sự hài hòa (Wa) ................................................................................ 65

3.2.2. Sự kính trọng (Kei) ........................................................................... 66

3.2.3. Sự tinh khiết (Sei) ............................................................................. 67

3.2.4. Sự tỉnh mịch (Jaku) ........................................................................... 68

Phần kết luận ......................................................................................................... 70

Phụ lục ảnh ............................................................................................................ 73

Tài liệu tham khảo ................................................................................................. 86


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: