Ứng dụng TL494 thiết kế mạch DC DC Buck converterNgày nay , trong nền công nghiệp hóa ,hiện đại hóa  giúp cho con người tiết kiệm được thời gian và sứ lao động . Đồng thời tạo điều kiện tốt để nước ta thúc đẩy quá trình hội nhập nên kinh tế thế giới , bắt kịp sự phát triển về khoa học kỹ thuật ở các nước phát triển để ứng dụng vào sản xuất .

Để có thể bắt kịp sự phát triển khoa học công nghệ ứng dụng vào trong nền sản xuất hàng hóa tại Việt Nam thì ngành tự động hóa phải thực sự nỗ lực , cải tiến mạnh mẽ các công nghệ sản xuất tiến tiến , hiện đại trên thế giới . 

Hơn thế ngành giáo dục cũng phải nỗ lực đẩy mạnh các chương trình đào tạo ký sư ngành tự động hóa để đáp ứng được việc cung cấp nhân lực trong các ngành công nghiệp trong nước ,trực tiếp tham gia việc thiết kế chế tạo và điều khiển máy móc thiết bị . Điều này đòi hỏi ngành giao dục phải đào tạo và cung cấp một đội ngũ chuyên gia , kỹ sư có trình độ và có kinh nghiệm cao cho các ngành công nghiệp .

Là một sinh viên ngành tự động hóa , em cảm thấy rất tự hào khi được học tập và  nghiên cứu các bộ môn trong ngành tự động hóa . Việc kết hợp học tập lý thuyết trên lớp và thực hành tại các xưởng em cảm thấy rất hữu ích .

Và đặc biệt là trong đợt thực tập cuối khóa này chúng em đã có cơ hội kiểm nghiệm tính đúng đắn và ứng dụng những kiến thức lý thuyết đã được học .

Đề tài thực tập cuối khóa của chúng em là :” Ứng dụng TL494 thiết kế mạch DC DC Buck converter” với 3 nội dung chính :

Tìm hiểu công nghê :IC TL494  và mạch dc dc Buck Converter.

Tính toán mạch lực.

Tính toán mạch điều khiển.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ 1

IC TL494 VÀ MẠCH DC DC BUCK CONVERTER 1

1.1. Tìm hiểu về IC TL494. 1

1.2.Mạch DC DC Buck Converter. 5

CHƯƠNG 2.TÍNH TOÁN MẠCH LỰC 8

2.1. Mosfet IRF3205. 8

2.2. Cuộn cảm EE25 10

2.3.Tụ 10

2.4. Điot 12

2.5. Điện trở 13

CHƯƠNG 3.TÍNH TOÁN MẠCH ĐIỀU KHIỂN 15

3.1.  IC TL494. 15

3.2. IR 2103. 16

3.3. Tần số làm việc của IC TL494. 18

3.4. Hệ số khuếch đại . 19

3.5.Tìm hệ số phân áp trong mạch . 20

3.6.Chọn Rp để điện áp đầu ra là 5 vôn 20

CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 22

4.1.Sơ đồ đi dây. 22

4.2. kết quả thực nghiệm. 23

4.3 . Phần mạch in 25

KẾT LUẬN 26

Tài liệu tham khảo : 27


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: