BÁO CÁO - Thiết kế mạng máy tính cho building của ngân hàng

 


Mạng máy tính dùng trong trụ sở của một ngân hàng BBB( B Bank Building) chuẩn bị xây mới tại TP.HCM. Các thông số quan trọng của việc sử dụng CNTT trong ngân hàng này là:

− Tòa building tại trụ sở cao khoảng 2 tầng, tầng 1 được trang bị 1 phòng kỹ thuật mạng và Cabling Central Local (Phòng tập trung dây mạng và patch panel).

− Ngân hàng dạng Small Enterpirise, bao gồm: 100 workstations, 3 servers, 20 network equipment.

− Dùng công nghệ mới về hạ tầng mạng, 100/1000MBps, sử dụng công nghệ mạng dây và mạng không dây.

− Dùng kết hợp giữa Licensed và Open source Softwares.

− Kết nối với bên ngoài bằng Leased line và ADSL.

− Ứng dụng văn phòng, client- server, đa phương tiện, database.

− Bảo mật cao, an toàn khi xảy ra sự cố, dễ dàng nâng cấp hệ thống.

Ngân hàng có nhu cầu kết nối đến 2 chi nhánh khác ở 2 thành phố lớn như Nha Trang và Đà Nẵng. Mỗi chi nhánh cũng được thiết kế tương tự như trụ sở nhưng quy mô nhỏ hơn: 

- Tòa nhà cao khoảng 2 tầng, tầng 1 được trang bị 1 phòng kỹ thuật Mạng và Cabling Central Local (Phòng tập trung dây mạng và patch panel). 

− BBB dạng chi nhánh: 50 workstations, 3 Servers, 5 Network Equipments.


NỘI DUNG:


I) Yêu cầu kiến trúc hệ thống..............................................................................2

II) Thiết kế hệ thống.............................................................................................3

III) Tính toán hệ thống.........................................................................................8

IV)  Dung kêt hơp giưa Priopriety va Open source Softwares.........................10

V) Bao mât va an toan khi xay ra sư cô, nâng câp hê thông............................12

VII) Mô phỏng bằng phần mềm.........................................................................15


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: