Báo cáo thực tập tại Thư viện trường Thực hành sư phạm Sóc Trăng Ngày nay, tri thức là một nguồn kiến thức vô tận mà con người không sao tìm hiểu hết mỗi người chúng ta ai cũng có nhu cầu tìm hiểu nguồn tri thức, không chỉ là những kiến thức đã qua mà còn phải tìm hiểu những nguồn kiến thức mới. Những nguồn tri thức đó hiện nay đang được lưu giữ với nhiều hình thức khác nhau nhưng điều có điểm chung là lưu giữ lại trong Thư viện.

Ngay từ khi bước chân vào trường, chúng ta đã được thầy cô dạy chúng ta phải biết quý trọng từng trang sách vì nó lưu giữ những tri thức của chúng ta và giúp ta biết được tầm quan trọng của sách. Hiện nay, hầu hết các hệ thống trường học đều có thư viện riêng nhằm phục vụ  cho việc nghiên cứu, tham khảo của người đọc mà nó còn cung cấp thêm kiến thức của người đọc.

Thư viện trường Thực hành sư phạm Sóc Trăng cũng là một trong những hệ thống thư viện trường học, đáp ứng nhu cầu tra cứu, học tập của giáo viên và học sinh. Đồng thời chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống thư viện giáo dục góp phần hỗ trợ cho việc tự học, tự nghiên cứu của học sinh.


NỘI DUNG:


I. Giới thiệu 3

1. Trường thực hành sư phạm 3

1.1 Lịch sử hình thành trường 3

1.2 Cơ cấu tổ chức của nhà trường 3

1.3 Cơ sở vật chất của trường 4

1.4 Nhiệm vụ chức năng 4

1.5 Thành tích của trường 4

2. Tình hình thâm nhập thực tế 5

3. Thư viện trường Thực hành sư phạm Sóc Trăng 7

3.1 Giới thiệu Thư viện 7

3.2 Hồ sơ chuyên môn 8

II. Nội dung công việc được phân công và cách thức thực hiện 9

1. Trực và sắp xếp trang thiết bị phòng sinh 9

2. Phân loại tranh và bản đồ 9

3. Làm chương trình giới thiệu sách 10

4. Phân loại tài liệu 12

5. Mô tả tài liệu 16

III. Thuận lơi và khó khăn 17

1. Thận lợi 17

2. Khó khăn 17

IV kết quả đạt được qua đợt thực tập 18

V. Đề xuất, kiến nghị 19

Lời cảm ơn 20


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: