LUẬN VĂN - Tim hiểu máy móc thiết bị trong công nghệ sản xuất kẹoQua thời gian thực hiện bài tiểu luận với chủ đề “MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KẸO” đã giúp chúng em hiểu sâu hơn về công nghệ sản suất kẹo, về thực trạng hiện tại ngành sản xuất kẹo ở Việt Nam hiện nay; đồng thời giúp nâng cao các kỹ năng cần thiết khi làm bài tiểu luận. Để có được những điều đó là nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Chúng em xin chân thành cám ơn:

  Trường ĐH Công Nghiệp HCM đã tạo điều kiện cho chúng em đã tốt nghiệp được tiếp tục học liên thông lên Đại học tại đây

  Viện CN Sinh Học Và Thực Phẩm đã cung cấp tài liệu học tập môn “Công Nghệ Sản Xuất Đường Bánh Kẹo” đến chúng em để dùng làm cơ sở thực hiện bài tiểu luận này 

  Cô: Nguyễn Thị Mai Hương đã tận tình hướng dẫn cho cả lớp nói chung và nhóm chúng em nói riêng để có thể hoàn thành trọn vẹn bài tiểu luận này 

  Gia đình, bạn bè đã động viên và giúp đỡ.NỘI DUNG:


LỜI CẢM ƠN 3

LỞI NHẬN XÉT 4

MỤC LỤC 5

CHƯƠNG I: GỚI THIỆU VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN SUẤT KẸO 7

1.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG SẢN SUẤT KẸO. 7

1.2. TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC TRONG SẢN SUẤT KẸO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 14

CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT TRUNG VỀ VẬT LIỆU, CẤU TẠO VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA MÁY MÓC THIẾT BỊ DÙNG TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KẸO. 14

2.1. CẤU TẠO, PHÂN LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN SUẤT KẸO. 14

2.1.1. Cấu tạo máy. 14

2.1.2. Phân loại máy sản suất kẹo. 14

2.1.2.1. Theo tính chất tác dụng lên sản phẩm gia công. 14

2.1.2.2. Theo cấu tạo của quá trình. 14

2.1.2.3. Theo múc độ cơ khí hóa và tự động hóa. 15

2.1.2.4. Theo nguyên tắc phối hợp trong dây truyền sản suất 15

2.1.2.5. Theo đặc điểm chức năng. 15

2.2. YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI NHÀ MÁY SẢN SUẤT KẸO. 15

2.3. NHỮNG VẬT LIỆU CHÍNH ĐỂ CHẾ TẠO MÁY MÓC THIẾT BỊ SẢN SUẤT KẸO. 16

2.3.1. Kim loại và hợp kim. 16

2.3.2. Phi kim loại 17

CHƯƠNG 3. MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KẸO.

3.1. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KẸO. 18

3.2. MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO TỪNG CÔNG ĐOẠN 19

3.2.1. Thiết bị hòa Siro. 19

3.2.2. Lọc dịch đường. 19

3.2.3.  Gia nhiệt sơ bộ 19

3.2.4. Nấu kẹo (cô đặc). 20

3.2.4.1. Phương pháp nấu. 20

3.2.4.2. Nồi cô đặc chân không. 26

3.2.5 Làm nguội. 28

3.2.6. Thiết bị phối trộn. 28

3.2.6.1. Công dụng. 29

3.2.6.2. Cấu tạo. 29

3.2.6.3. Nguyên lí hoạt động. 29

3.2.6.4. Thông số kỹ thuật. 29

3.2.7.  Các thiết bị tạo hình 30

3.2.7.1. Thiết bị quật 30

3.2.7.2. Máy tạo hình. 35

3.2.7.3. Thiết bị làm nguội khối kẹo. 36

3.2.8. Chọn kẹo, bao gói. 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: