ĐỒ ÁN - Công nghệ chế biến white chocolate (Chocolate trắng)Chocolate trắng được sản xuất đầu tiên vào năm 1930. Nó được làm từ đường, sữa bột và bơ cacao. Chocolate trắng không cần phải được bảo quản tốt như chocolate sữa, và cũng không cần thiết phải được giữ trong những bao bì không trong suốt để không bị ánh sáng phân hủy chất béo của sữa.


NỘI DUNG:


I. Giới thiệu


1. Lịch sử và các chỉ tiêu chất lượng


1.1. Lịch sử


1.2. Các chỉ tiêu chất lượng


2. Nguyên liệu


2.1. Thành phần Chocolate trắng


2.2. Bơ cacao


2.3. Đường


2.4. Sữa


2.5. Các nguyên liệu khác


II. Qui trình công nghệ thứ nhất


1. Phối trộn


1.1. Mục đích


1.2. Các biến đổi xảy ra


1.3. Phương pháp thực hiện


1.4. Thiết bị


2. Nghiền mịn


2.1. Mục đích


2.2. Các biến đổi xảy ra


2.3. Phương pháp thực hiện


2.4. Thiết bị


3. Đảo trộn nhiệt


3.1. Mục đích


3.2. Các biến đổi xảy ra


3.3. Phương pháp thực hiện


3.4. Thiết bị


4. Xử lý nhiệt


4.1. Mục đích


4.2. Các biến đổi xảy ra


4.3. Phương pháp thực hiện


4.4. Thiết bị


5. Rót khuôn


5.1. Mục đích


5.2. Các biến đổi


5.3. Các biến đổi


5.4. Thiết bị


6. Làm mát


6.1. Mục đích


6.2. Các biến đổi


6.3. Phương pháp thực hiện


6.4. Thiết bị


7. Đóng gói


7.1. Mục đích


7.2. Các biến đổi


7.3. Phương pháp thực hiện


7.4. Thiết bị


III. Qui trình công nghệ thứ hai


1. Quá trình nghiền


1.1. Mục đích


1.2. Các biến đổi


1.3. Phương pháp thực hiện


1.4. Thiết bị


2. Phối trộn


2.1. Mục đích


2.2. Các biến đổi


2.3. Phương pháp thực hiện


IV. So sánh hai qui trình công nghệ


V. Sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng


1. Sản phẩm


1.1. Sản phẩm dạng bánh


1.2. Sản phẩm dạng thỏi


1.3. Sản phẩm dạng kẹo


2. Thành phần dinh dưỡng


3. Giá trị dinh dưỡng của chocolate


4. Các chỉ tiêu chất lượng


VI. Thành tựu công nghệ


1. Kỹ thuật điều chỉnh nhiệt tự động


2. Thiết bị xử lý nhiệt kiểu mới


3. Chocolate Cooling tank


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: