ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống lái xe du lịch 7 chỗ (Thuyết minh + Bản vẽ)Trong thờ đại công nghiệp ngày nay với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật, ngành công nghiệp ôtô cũng đang phát triển rất mạnh mẽ, hiện nay nhiều hãng xe đã chế tạo ra được nhiều loại ôtô với hệ thống lái có tính năng kỹ thuật cao để đảm bảo vấn đề an toàn và tính cơ động của ôtô.

Được sự cho phép của khoa Cơ khí giao thong trong tập đồ án tốt nghiệp này em được nhận đề tài “ Thiết kế hệ thống lái xe du lịch 7 chỗ 2,25 tấn ”. Nội dung của đề tài này giúp em hệ thống được những kiến thức đã học lúc còn trên ghế nhà trường, nâng cao tìm hiểu hệ thống lái; từ đây có thể đi sâu nghiên cứu về chuyên môn.

Trong đồ án này trang bị cho người sử dụng, vận hành ôtô có những kiến thức cơ bản về hệ thống lái trên ôtô. Thiết kế tính toán một số chi tiết chính của hệ thống lái, trong quá trình làm việc của hệ thống lái không thể tránh khỏi những hư hỏng hao mòn các chi tiết. Vì vậy đề tài này còn đề cập đến vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa.

Được sự hướng dẫn rất tận tình của thầy giáo Nguyễn Việt Hải, cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành nhiệm vụ của đề tài này. Vì thời gian và kiến thức có hạn nên trong tập đồ án này không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Vì vậy em mong các thầy, cô trong bộ môn,các bạn học ngành Cơ khí động lực đóng góp ý kiến để đề tài của em được hoàn thiện hơn.NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU 3

1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 4

2.TỔNG QUAN 4

2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÁI TRÊN ÔTÔ 4

2.1.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu 4

2.1.1.1 Công dụng 4

2.1.1.2 Yêu cầu 5

2.1.1.3 Phân loại 5

2.1.2 Các sơ đồ hệ thống lái 17

2.1.2.1 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc 17

2.1.2.2 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập 17

2.1.3 Cường hóa lái 18

2.1.3.1 Công dụng 18

2.1.3.2  Yêu cầu 19

2.1.3.3  Phân loại 19

2.1.3.4 Các thông số đánh giá 23

2.1.4. Dẫn động lái. 24

2.1.5 Tính ổn định của bánh xe dẫn hướng 25

2.1.5.1 Góc nghiêng trụ quay đứng trong mặt phẳng ngang của xe 25

2.1.5.2 Góc nghiêng trụ quay đứng trong mặt phẳng dọc 26

2.1.5.3 Góc doãng của bánh xe dẫn hướng 27

2.1.5.4 Độ chụm của bánh xe dẫn hướng 28

2.2 TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE THAM KHẢO 29

2.2.1 Tổng quan 29

2.2.2 Giới thiệu các hệ thống trên xe tham khảo 30

2.2.2.1 Động cơ lắp trên xe 30

2.2.2.2 Hệ thống phanh 32

2.2.2.3 Hệ thống lái 33

2.2.2.4 Hệ thống treo 34

2.2.2.5 Hệ thống truyền lực 36

3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI XE DU LỊCH 7 CHỖ 2,25 TẤN 39

3.1  CÁC THÔNG SỐ THAM KHẢO 39

3.2  CHỌN LOẠI HỆ THỐNG LÁI VÀ  SƠ ĐỒ DẪN ĐỘNG 39

3.2.1 Chọn loại hệ thống lái 39

3.2.2 Chọn sơ đồ dẫn động 40

3.3  XÁC ĐỊNH MÔMEN CẢN QUAY VÒNG CỦA CÁC BÁNH XE DẪN HƯỚNG 41

3.4  XÁC ĐỊNH LỰC CẦN THIẾT TÁC DỤNG LÊN VÔ LĂNG 44

3.5  CHỌN LOẠI TRỢ LỰC LÁI VÀ PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TRỢ LỰC LÁI 45

3.6  TÍNH TOÁN KIỂM TRA HÌNH THANG LÁI 46

3.6.1  Cơ sở lý thuyết 46

3.6.2 Kiểm tra động học quay vòng 49

3.7 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU LÁI 52

3.7.1 Xác định chiều dài làm việc của thanh răng 53

3.7.2 Các thông số bộ truyền cơ cấu lái 54

3.7.2.1 Xác định bán kính vòng lăn của bánh răng 54

3.7.2.2  Xác định các thông số của bánh răng 55

3.7.2.3  Xác định kích thước và thông số của thanh răng 56

3.7.2.4  Xác định thông số,tính toán bộ trợ lực lái 57

4. KẾT CẤU HỆ THỐNG LÁI XE THIẾT KẾ 58

4.1  SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LÁI XE THIẾT KẾ 58

4.2  KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG LÁI XE THIẾT KẾ 59

4.2.1  Vành tay lái 59

4.2.2 Trục lái 60

4.2.3.2 Nguyên lý làm việc của trợ lực lái 63

4.2.4  Dẫn động lái 67

4.2.5  Bơm trợ lực lái 68

5. CHẨN ĐOÁN NHỮNG HƯ HỎNG CỦA HỆ THỐNG LÁI XE THIẾT KẾ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 69

5.1 ĐỘ RƠ VÀNH TAY LÁI 69

5.2  LỰC TRÊN VÀNH TAY LÁI GIA TĂNG HAY KHÔNG ĐỀU 69

5.3  ÁP SUẤT CỦA CƯỜNG HÓA LÁI THỦY LỰC  HỆ THỐNG LÁI KHÔNG ỔN ĐỊNH 70

5.4  BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG LÁI 72

5.5  SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG LÁI 72

6. KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH


LINK DOWNLOAD - BẢN VẼ FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trong thờ đại công nghiệp ngày nay với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật, ngành công nghiệp ôtô cũng đang phát triển rất mạnh mẽ, hiện nay nhiều hãng xe đã chế tạo ra được nhiều loại ôtô với hệ thống lái có tính năng kỹ thuật cao để đảm bảo vấn đề an toàn và tính cơ động của ôtô.

Được sự cho phép của khoa Cơ khí giao thong trong tập đồ án tốt nghiệp này em được nhận đề tài “ Thiết kế hệ thống lái xe du lịch 7 chỗ 2,25 tấn ”. Nội dung của đề tài này giúp em hệ thống được những kiến thức đã học lúc còn trên ghế nhà trường, nâng cao tìm hiểu hệ thống lái; từ đây có thể đi sâu nghiên cứu về chuyên môn.

Trong đồ án này trang bị cho người sử dụng, vận hành ôtô có những kiến thức cơ bản về hệ thống lái trên ôtô. Thiết kế tính toán một số chi tiết chính của hệ thống lái, trong quá trình làm việc của hệ thống lái không thể tránh khỏi những hư hỏng hao mòn các chi tiết. Vì vậy đề tài này còn đề cập đến vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa.

Được sự hướng dẫn rất tận tình của thầy giáo Nguyễn Việt Hải, cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành nhiệm vụ của đề tài này. Vì thời gian và kiến thức có hạn nên trong tập đồ án này không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Vì vậy em mong các thầy, cô trong bộ môn,các bạn học ngành Cơ khí động lực đóng góp ý kiến để đề tài của em được hoàn thiện hơn.NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU 3

1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 4

2.TỔNG QUAN 4

2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÁI TRÊN ÔTÔ 4

2.1.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu 4

2.1.1.1 Công dụng 4

2.1.1.2 Yêu cầu 5

2.1.1.3 Phân loại 5

2.1.2 Các sơ đồ hệ thống lái 17

2.1.2.1 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc 17

2.1.2.2 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập 17

2.1.3 Cường hóa lái 18

2.1.3.1 Công dụng 18

2.1.3.2  Yêu cầu 19

2.1.3.3  Phân loại 19

2.1.3.4 Các thông số đánh giá 23

2.1.4. Dẫn động lái. 24

2.1.5 Tính ổn định của bánh xe dẫn hướng 25

2.1.5.1 Góc nghiêng trụ quay đứng trong mặt phẳng ngang của xe 25

2.1.5.2 Góc nghiêng trụ quay đứng trong mặt phẳng dọc 26

2.1.5.3 Góc doãng của bánh xe dẫn hướng 27

2.1.5.4 Độ chụm của bánh xe dẫn hướng 28

2.2 TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE THAM KHẢO 29

2.2.1 Tổng quan 29

2.2.2 Giới thiệu các hệ thống trên xe tham khảo 30

2.2.2.1 Động cơ lắp trên xe 30

2.2.2.2 Hệ thống phanh 32

2.2.2.3 Hệ thống lái 33

2.2.2.4 Hệ thống treo 34

2.2.2.5 Hệ thống truyền lực 36

3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI XE DU LỊCH 7 CHỖ 2,25 TẤN 39

3.1  CÁC THÔNG SỐ THAM KHẢO 39

3.2  CHỌN LOẠI HỆ THỐNG LÁI VÀ  SƠ ĐỒ DẪN ĐỘNG 39

3.2.1 Chọn loại hệ thống lái 39

3.2.2 Chọn sơ đồ dẫn động 40

3.3  XÁC ĐỊNH MÔMEN CẢN QUAY VÒNG CỦA CÁC BÁNH XE DẪN HƯỚNG 41

3.4  XÁC ĐỊNH LỰC CẦN THIẾT TÁC DỤNG LÊN VÔ LĂNG 44

3.5  CHỌN LOẠI TRỢ LỰC LÁI VÀ PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TRỢ LỰC LÁI 45

3.6  TÍNH TOÁN KIỂM TRA HÌNH THANG LÁI 46

3.6.1  Cơ sở lý thuyết 46

3.6.2 Kiểm tra động học quay vòng 49

3.7 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU LÁI 52

3.7.1 Xác định chiều dài làm việc của thanh răng 53

3.7.2 Các thông số bộ truyền cơ cấu lái 54

3.7.2.1 Xác định bán kính vòng lăn của bánh răng 54

3.7.2.2  Xác định các thông số của bánh răng 55

3.7.2.3  Xác định kích thước và thông số của thanh răng 56

3.7.2.4  Xác định thông số,tính toán bộ trợ lực lái 57

4. KẾT CẤU HỆ THỐNG LÁI XE THIẾT KẾ 58

4.1  SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LÁI XE THIẾT KẾ 58

4.2  KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG LÁI XE THIẾT KẾ 59

4.2.1  Vành tay lái 59

4.2.2 Trục lái 60

4.2.3.2 Nguyên lý làm việc của trợ lực lái 63

4.2.4  Dẫn động lái 67

4.2.5  Bơm trợ lực lái 68

5. CHẨN ĐOÁN NHỮNG HƯ HỎNG CỦA HỆ THỐNG LÁI XE THIẾT KẾ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 69

5.1 ĐỘ RƠ VÀNH TAY LÁI 69

5.2  LỰC TRÊN VÀNH TAY LÁI GIA TĂNG HAY KHÔNG ĐỀU 69

5.3  ÁP SUẤT CỦA CƯỜNG HÓA LÁI THỦY LỰC  HỆ THỐNG LÁI KHÔNG ỔN ĐỊNH 70

5.4  BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG LÁI 72

5.5  SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG LÁI 72

6. KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH


LINK DOWNLOAD - BẢN VẼ FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: