ĐỒ ÁN - Thiết kế máy ép gạch không nung (Full)Gạch không nung là một loại gạch mà sau nguyên công định hình thì tự đóng rắn đạt các  chỉ số về cơ học như cường độ nén, uốn, độ hút nước ... mà không cần qua nhiệt độ, không phải sử dụng nhiệt để nung nóng đỏ viên gạch nhằm tăng độ bền của viên gạch. Độ bền của viên gạch không nung được gia tăng nhờ lực ép hoặc rung hoặc cả ép lẫn rung lên viên gạch và thành phần kết dính của chúng.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÁY ÉP GẠCH KHÔNG NUNG. ............................................. 1


1.1 Giới thiệu về máy ép gạch không nung ................................................................................. 1

1.1.1 Khái niệm về gạch không nung .......................................................................................... 1

1.2 Quy trình sản xuất máy ép gạch không nung ........................................................................ 9

1.2.1 Quy trình sản xuất gạch không nung .................................................................................. 9

1.2.2 Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch không nung..................................................................... 10

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY ÉP GẠCH ......................... 21


2.1 Nguyên lý hoạt động ............................................................................................................ 21

2.1.1 Các phương án thiết kế ..................................................................................................... 21

2.2 Sơ đồ động máy ép gạch ...................................................................................................... 29

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ KHÍ MÁY ÉP GẠCH ..................................................................... 30


3.1 Tính toán đĩa quay ............................................................................................................... 30

3.2 Phân phối tỷ số truyền ......................................................................................................... 35

3.2.1 Tỷ số truyền của từng bộ truyền trong hệ thống truyền động. ......................................... 35

3.2.2 Số vòng quay trên từng trục của hệ thống truyền động .................................................... 35


3.2.3 Công suất trên từng trục của hệ thống truyền động .......... Error! Bookmark not defined.

3.2.4 Mômen xoắn trên từng trục của hệ thống truyền động... Error! Bookmark not defined.5

3.3 Thiết kế bộ truyền đai thang .............................................. Error! Bookmark not defined.5

3.3.1 Tính toán thiết kế ............................................................ Error! Bookmark not defined.5

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỦY LỰC .......................... Error! Bookmark not defined.


4.1 Sơ đồ mạch thủy lực ............................................................ Error! Bookmark not defined.

4.1.1 Thuyết minh hoạt động của sơ đồ nguyên lí..................... Error! Bookmark not defined.

4.2 Tính toán thiết kế thủy lực ................................................... Error! Bookmark not defined.

4.2.1 Giai đoạn ép. ..................................................................... Error! Bookmark not defined.

4.2.2 Tính toán đường ống thủy lực. ......................................................................................... 64

4.2.3 . Tính toán bơm nguồn. ..................................................... Error! Bookmark not defined.

4.2.4 Chọn động cơ điện ............................................................................................................ 69

4.2.4 Tính chọn van. .................................................................................................................. 69

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN ..................................... Error! Bookmark not defined.


5.1 Mạch điện điều khiển động cơ ............................................. Error! Bookmark not defined.

5.2 Mạch PLC điều khiển xy lanh thủy lực. .............................................................................. 78

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………...83


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: