ĐỒ ÁN - Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang năng suất 3 triệu lít trên năm (Thuyết minh + Bản vẽ) Khi mức sống của người dân ngày một được nâng cao thì nhu cầu tiêu dùng của họ cũng tăng mạnh, trong đó, có các mặt hàng thực phẩm. 

Thức uống có cồn truyền thống của dân tộc ta là rượu đế, nhưng ngày nay, nhu cầu uống rượu vang càng ngày càng tăng mạnh theo chất lượng của cuộc sống. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú, nhân lực dồi dào của đất nước, chúng tôi tiến hành việc xây dựng nhà máy sản xuất rượu vang, năng suất 3 triệu lít/năm.


NỘI DUNG:


Chương 1: TỔNG QUAN 1

1.1. LẬP LUẬN KINH TẾ 1

1.2. NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU VANG 2

     1.2.1. Cơ sở lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy 2

     1.2.2. Địa điểm xây dựng nhà máy 2

     1.2.3. Năng suất nhà máy 4

Chương 2: NGUYÊN LIỆU – SẢN PHẨM 5

2.1. NGUYÊN LIỆU 5

     2.1.1. Nguyên liệu chính 5

     2.1.2. Nguyên liệu phụ 7

2.2. RƯỢU VANG 9

     2.2.1. Giới thiệu 9

     2.2.2. Các chỉ tiêu của sản phẩm rượu vang 9

Chương 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 14

3.1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 14

3.1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất rượu vang trắng 14

3.1.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất rượu vang đỏ 16

3.2. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 18

3.2.1. Nho (xanh, đỏ) 18

3.2.2. Phân loại 18

3.2.3. Rửa 18

3.2.4. Nghiền, xé và tách cuống 18

3.2.5. Quá trình sunphit hoá lần 1 19

3.2.6. Quá trình xử lý nhiệt 19

3.2.7. Quá trình ép tách bã 19

3.2.8. Quá trình sunphit hoá lần 2 20

3.2.9 Quá trình tách cặn 20

3.2.10. Quá trình nhân giống nấm men 20

3.2.11. Quá trình làm lạnh 20

3.2.12. Quá trình lên men 20

3.2.13. Quá trình tách bã 21

3.2.14. Quá trình tàng trữ 21

3.2.15. Quá trình lọc 22

3.2.16. Quá trình rửa chai 22

3.2.17. Quá trình chiết chai và đóng nắp 23

3.2.18. Quá trình in và dán nhãn 23 

Chương 4: CÂN BẰNG VẬT CHẤT 24

4.1. LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC PHÂN XƯỞNG TRONG NHÀ MÁY 24

4.2. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO 100 KG NGUYÊN LIỆU 24

4.2.1. Rượu vang trắng 24

4.2.2. Rượu vang đỏ 28

4.3. CÂN BẰNG VẬT CHẤT THEO NĂNG SUẤT SẢN PHẨM 32

4.3.1. Rượu vang trắng (1 triệu lít/năm) 32

4.3.2. Rượu vang đỏ (2 triệu lít/năm) 34

4.4. BẢNG TỔNG KẾT 36

     4.4.1. Rượu vang trắng (1 triệu lít/năm) 36

     4.4.2. Rượu vang đỏ (2 triệu lít/năm) 38

Chương 5: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ 42

5.1. RƯỢU VANG ĐỎ 42

      5.1.1. Bơm nước rửa nho 42

5.1.2. Thiết bị rửa 42

5.1.3. Thiết bị nghiền, xé và tách cuống 43

5.1.4. Thiết bị xử lý nhiệt 43

5.1.5. Bơm vận chuyển dịch nho có lẫn xác (vào máy ép) 44

5.1.6. Thiết bị ép dịch nho 44

5.1.7. Bơm dịch nho vào thiết bị sunphit hoá (sunphit hoá lần 2) 45

5.1.8. Thiết bị sunphit hoá dịch nho (lần 2) 46

5.1.9. Bơm dịch nấm men từ bồn nhân giống vào bồn lên men 47

5.1.10. Bơm dịch nho vào bồn lên men 47

5.1.11. Thiết bị lên men 47

5.1.12. Thiết bị nhân giống nấm men 47

5.1.13. Bồn tàng trữ rượu vang 48

5.1.14. Bồn chứa rượu vang sau khi tàng trữ trước khi vào thiết bị lọc 49

5.1.15. Bơm rượu vang từ bồn chứa vào thiết bị lọc 49

5.1.16. Thiết bị lọc 49

5.1.17. Bơm rượu vang non từ thiết bị lọc đến 

thiết bị rửa chai, chiết rót 49

5.1.18. Thiết bị rửa chai, chiết chai và đóng nắp (3 trong 1) 49

5.1.19. Thiết bị dán nhãn 50

5.1.20. Thiết bị đóng thùng 51

5.2. RƯỢU VANG TRẮNG 51

      5.2.1. Bơm nước rửa nho 51

5.2.2. Thiết bị rửa 51

5.2.3. Máy nghiền, xé và tách cuống 51

5.2.4. Máy ép dịch nho 52

     5.2.5. Bơm dịch nho vào thiết bị sunphit hoá: (sunphit hoá lần 2) 52

     5.2.6. Thiết bị sunphit hoá dịch nho (lần 2) 52

     5.2.7. Bơm dịch nấm men từ bồn nhân giống vào bồn lên men 53

     5.2.8. Bơm dịch nho vào bồn lên men 53

     5.2.9. Thiết bị lên men 53

     5.2.10. Bồn tàng trữ rượu vang 53

     5.2.11. Bồn chứa rượu vang sau khi tàng trữ trước khi vào thiết bị lọc 54

     5.2.12. Bơm rượu vang từ bồn chứa vào thiết bị lọc 54

     5.2.13. Thiết bị lọc 54

     5.2.14. Bơm rượu vang non từ thiết bị lọc 

đến thiết bị rửa chai, chiết rót 54

     5.2.15. Máy rửa chai, chiết chai và đóng nắp (3 trong 1) 54

     5.2.16. Máy dán nhãn 54

     5.2.17. Thiết bị đóng thùng 55

Chương 6: HƠI – LẠNH – ĐIỆN – NƯỚC 56

6.1. TÍNH HƠI VÀ CHỌN NỒI HƠI 56

  6.1.1. Hơi dùng sát trùng đường ống 56

  6.1.2. Hơi dùng trong thiết bị rửa chai 56

  6.1.3. Hơi  dùng trong thiết bị xử lý nhiệt 56

  6.1.4. Nồi hơi 56

6.2. TÍNH VÀ CHỌN MÁY NÉN LẠNH 57

     6.2.1. Cấp lạnh để làm lạnh dịch nho trước khi lên men 57

  6.2.2. Cấp lạnh để chống lại sự tỏa nhiệt trong quá trình lên men 57

  6.2.3. Cấp lạnh cho quá trình tàng trữ 58

  6.2.4. Chọn máy nén lạnh 58

6.3. TÍNH NƯỚC VÀ CHỌN BỂ NƯỚC 58

     6.3.1. Lượng nước dùng để rửa nho 58

6.3.2. Lượng nước dùng để rửa chai 58

6.3.3. Lượng nước dùng để vệ sinh thiết bị, phân xưởng 59

6.3.4. Lượng nước dùng để cung cấp cho nồi hơi 59

6.3.5. Lượng nước dùng cho sinh hoạt 59

6.3.6. Lượng nước dùng cho phòng cháy chữa cháy 59

6.3.7. Bể chứa nước 59

6.3.8. Đài nước 60

6.4. TÍNH ĐIỆN 60

     6.4.1. Điện chiếu sáng 61

     6.4.2. Hệ số công suất 61

 6.4.3. Tính dung lượng bù 62

 6.4.4. Chọn máy biến áp 62

    6.4.5. Lượng điện tiêu thụ hàng năm 63

Chương 7: KẾT CẤU XÂY DỰNG 64

7.1. CƠ SỞ THIẾT LẬP MẶT BẰNG NHÀ MÁY 64

7.2. TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 65

    7.2.1. Phân xưởng sản xuất chính 65

    7.2.2. Phân xưởng phụ 68

7.3. KẾT CẤU XÂY DỰNG 70

7.4. THIẾT KẾ MẶT BẰNG NHÀ MÁY 70

Chương 8:  KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC 71

8.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 71

    8.1.1 Tổ chức quản lý lao động trong nhà máy 71

8.1.2. Phân phối lao động 71

    8.1.3. Tính lương 75

8.2. TÍNH VỐN ĐẦU TƯ 76

    8.2.1. Vốn đầu tư xây dựng 76

    8.2.2. Vốn đầu tư thiết bị 77

    8.2.3. Tổng vốn đầu tư 79

8.3. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CHO MỘT NĂM SẢN XUẤT 79

8.3.1. Chi phí trực tiếp 80

8.3.2. Chi phí gián tiếp 80

8.3.3. Tổng chi phí sản xuất 80

8.3.4. Giá thành 1 chai rượu 80

Chương 9: AN TOÀN LAO ĐỘNG 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - VỆ SINH THIẾT BỊ 81

9.1. AN TOÀN LAO ĐỘNG 81

    9.1.1. Chống khí độc 81

9.1.2. Chống ồn và chống rung 81

9.1.3. An toàn cho thiết bị chịu áp 81

9.1.4. An toàn sử dụng điện 81

9.1.5. An toàn khi sử dụng máy móc 82

9.1.6. An toàn trong phòng thí nghiệm 82

9.1.7. Công tác cụ thể về an toàn lao động 

của các cán bộ trong nhà máy 82

9.2. PHÒNG CHÁY –  CHỮA CHÁY 82

9.3. VỆ SINH 83

    9.3.1. Nguyên tắc chung 83

9.3.2. Thông gió và hút bụi 84

9.3.3. Vệ sinh 84

9.4. XỬ LÝ NƯỚC THẢI 84

9.4.1. Các nguồn nước thải 84

   9.4.2. Các biện pháp ngăn ngừa và cách khắc phục 85

   9.4.3. Xử lý nước thải 85

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

PHỤ LỤC 89


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: