ĐỒ ÁN - Tính toán tổn thất và tối ưu hóa vị trí đặt bù cho lưới điện 110 kV khu vực miền BắcHiện nay nền kinh tếnước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ công nghiệp hóa tăng nhanh, nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng lớn. Cùng với sựphát triển của nền kinh tếquốc dân, là những yêu cầu ngày càng khắt khe của công nghệ đòi hỏi vềchất lượng điện năng ngày càng cao, cũng nhưvềchi phí sản xuất và truyền tải ngày càng phải giảm thấp. Đứng trước tình hình đó ngành Điện phải thực hiện những kếhoạch phát triển nguồn và lưới điện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụcủa các phụtải điện, không ngừng cải tạo nâng cấp lưới điện hiện có, đềra những giải pháp, phương thức vận hành hợp lý đểnâng cao chất lượng điện năng, khai thác lưới điện hiệu quả, giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải đến mức thấp nhất, đểcó thể đáp ứng ngày càng tốt hơn những đòi hỏi vềchất lượng điện năng đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư, sản xuất và truyền tải điện. 

Mặt khác trên thếgiới cũng nhưnước ta hiện nay đang có nguy cơcạn kiệt nguồn năng lượng sơcấp do vậy chúng ta phải triệt đểtiết kiệm năng lượng nhất điện năng. Do đó việc tính toán tổn thất điện năng đểcó giải pháp khai thác hiệu quả ởlưới điện truyền tải sẽgóp phần giảm tổn thất kỹthuật, giảm chi phí truyền tải điện cho toàn ngành.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: