PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LOGISTIC của AMAZONCùng với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, Logistic giữ vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế  hiện dại và có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển cùa các quốc gia và toàn cầu. logistics là một chuỗi các hoạt động liên tục, có quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau, bao trùm mọi yếu tố tạo nên sản phẩm từ việc nhập lượng đầu vào cho tới giai đoạn tiêu thụ sản phẩm cuối cùng. Có thể nói Logistic như  mạch máu trong hoạt động của các doanh nghiệp .

Các hoạt động Logistic tạo ra giá trị gia tăng ngày càng lớn và có tác động thể hiện ở các khía cạnh mà nó tham gia, đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng và các thành viên kênh. Việc xây dựng một hệ thống kho hàng tốt là một yếu tố quan trọng mang đến thành công cho ngành TMĐT. Quản trị tốt Logisic cũng là quản trị tốt việc cung ứng dịch vụ khách hàng, thông qua giá trị sản phẩm, giá trị dịch vụ, giá trị giao tiếp… nhằm đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng, tạo ra một lợi thê cạnh tranh trong TMĐT.

Để giúp các bạn hiểu hơn về hệ thống Logistic trong doanh nghiệp, nhóm 3 đã tập trung nghiên cứu đề tài: “Hệ thống Logistic của Amazon” 


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LOGISTIC 3

1.1 Khái niệm về logistic 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Phân biệt với khái niệm “Chuỗi cung ứng” 4

1.2 Phân loại logistic 5

1.3 Vai trò của logistic 5

1.4 Chức năng của logistic 7

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG LOGISTIC CỦA AMAZON 9

1.1 Giới thiệu công ty Amazon 9

1.2 Hệ thống logistic của amazon 9

1.2.1 Giới thiệu khái quát hệ thống kho hàng của Amazon 9

1.2.2 Phân tích hệ thống logistic 10

1.2.2.1 Quản lý hàng tồn kho 10

1.2.2.2 Hệ thống quản lý kho hàng của Amazon 11

1.2.2.3 Quá trình xử lí đơn đặt hàng 12

1.2.2.4 Vận chuyển của Amazon.com 15

1.2.2.5 Các địa điểm giao hàng qua trung gian 15

1.2.3 Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm của hệ thống 16

1.2.3.1 Ưu điểm 16

1.2.3.2 Nhược điểm 16

1.3 Lợi thế cạnh tranh của Amazon 18

1.3.1 Giá trị cốt lõi của Amazon 18

1.3.2 Lợi thế cạnh tranh với các đối thủ 19

1.3.2.1 Kho hàng 19

1.3.2.2 Công nghệ 19

1.3.2.3 Sản phẩm, dịch vụ đa dạng. 20

1.3.2.4 Dịch vụ khách hàng 21

KẾT LUẬN 23


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!


LINK DOWNLOADCùng với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, Logistic giữ vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế  hiện dại và có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển cùa các quốc gia và toàn cầu. logistics là một chuỗi các hoạt động liên tục, có quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau, bao trùm mọi yếu tố tạo nên sản phẩm từ việc nhập lượng đầu vào cho tới giai đoạn tiêu thụ sản phẩm cuối cùng. Có thể nói Logistic như  mạch máu trong hoạt động của các doanh nghiệp .

Các hoạt động Logistic tạo ra giá trị gia tăng ngày càng lớn và có tác động thể hiện ở các khía cạnh mà nó tham gia, đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng và các thành viên kênh. Việc xây dựng một hệ thống kho hàng tốt là một yếu tố quan trọng mang đến thành công cho ngành TMĐT. Quản trị tốt Logisic cũng là quản trị tốt việc cung ứng dịch vụ khách hàng, thông qua giá trị sản phẩm, giá trị dịch vụ, giá trị giao tiếp… nhằm đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng, tạo ra một lợi thê cạnh tranh trong TMĐT.

Để giúp các bạn hiểu hơn về hệ thống Logistic trong doanh nghiệp, nhóm 3 đã tập trung nghiên cứu đề tài: “Hệ thống Logistic của Amazon” 


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LOGISTIC 3

1.1 Khái niệm về logistic 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Phân biệt với khái niệm “Chuỗi cung ứng” 4

1.2 Phân loại logistic 5

1.3 Vai trò của logistic 5

1.4 Chức năng của logistic 7

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG LOGISTIC CỦA AMAZON 9

1.1 Giới thiệu công ty Amazon 9

1.2 Hệ thống logistic của amazon 9

1.2.1 Giới thiệu khái quát hệ thống kho hàng của Amazon 9

1.2.2 Phân tích hệ thống logistic 10

1.2.2.1 Quản lý hàng tồn kho 10

1.2.2.2 Hệ thống quản lý kho hàng của Amazon 11

1.2.2.3 Quá trình xử lí đơn đặt hàng 12

1.2.2.4 Vận chuyển của Amazon.com 15

1.2.2.5 Các địa điểm giao hàng qua trung gian 15

1.2.3 Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm của hệ thống 16

1.2.3.1 Ưu điểm 16

1.2.3.2 Nhược điểm 16

1.3 Lợi thế cạnh tranh của Amazon 18

1.3.1 Giá trị cốt lõi của Amazon 18

1.3.2 Lợi thế cạnh tranh với các đối thủ 19

1.3.2.1 Kho hàng 19

1.3.2.2 Công nghệ 19

1.3.2.3 Sản phẩm, dịch vụ đa dạng. 20

1.3.2.4 Dịch vụ khách hàng 21

KẾT LUẬN 23


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: