Thiết kế hệ thống sấy hầm vừa dùng năng lượng mặt trời kết hợp điện dùng để sấy trà atisô khô năng suất 350 kg tươi mẻ

 


Sấy là một quá trình công nghệ được sử dụng trong rất nhiều ngành công nông nghiệp. Trong công nghiệp chế biến nông lâm, hải sản kỹ thuật sấy đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việt Nam là nước có khí hậu nhiệt đới với gần 80% dân số làm nghề nông nên các loại nông sản thực phẩm đa dạng, phong phú và có sản lượng rất lớn. Vì vậy, nghiên cứu phát triển công nghệ sấy các loại nông sản thực phẩm có thể coi là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp phát triển kinh tế. Trước đây, nông sản thực phẩm được phơi dưới ánh nắng mặt trời nên sản phẩm thu được thường có chất lượng thấp, thời gian phơi sấy lâu và bị phụ thuộc vào thời tiết. Công nghệ sấy phát triển cho ta tạo ra các sản phẩm có giá trị và chất lượng cao       

 Để có một cái nhìn trực quan và thực tế hơn, trong quá trình làm đồ án, em đã được giao đề tài cụ thể là “Thiết kế hệ thống sấy hầm vừa dùng năng lượng mặt trời kết hợp điện dùng để sấy trà atisô khô năng suất 350 kg tươi/ mẻ.”. Bản đồ án gồm các phần chính như sau:

Chương I: Tổng quan.

Chương II: Tính toán cân bằng vật chất- cân bằng năng lượng.

Chương III: Tính toán thiết bị chính.

Chương IV: Tính toán thiết bị phụ.

Chương V: Kết luận.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: