Đánh giá bộ kit ForenSeq trên hệ thống MiSeq FGx ứng dụng trong định danh cá thể người Việt NamGiới hạn trong Giải thích dữ liệu phải tính Yêu cầu cần kết hợp nhiều locus. ứng dụng hình sự những yếu tố nhiễu như hiện Gặp khó khăn trong giải quyết mẫu tượng stutter, hiện tượng lẫn. nhiễu màu thuốc nhuộm, alen giả hình kiếm, …

Cả hai chỉ thị phân tử là STRs và SNPs đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định trong phân tích ADN hình sự. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu phân tích 50 SNP thì độ tin cậy đạt tương đương với hệ thống CODIS.

Hiện nay, một số phòng thí nghiệm phân tích ADN trên thế giới đã ứng dụng SNP trong giải

quyết các vụ việc nhằm xác định quan hệ huyết thống trực hệ.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: