Báo Cáo Bài Tập Lớn Kỹ Thuật Lập Trình - GAME REVERSI (Ver 1.0)

 


Game REVERSI là một game trí tuệ đơn giản 2 người chơi đối kháng với 1 lưới 8x8 có thể chứa quân trắng, quân đen, hoặc trống. 

Luật chơi: 

- 2 người chơi, một người chơi quân trắng, một người chơi quân đen. 

- Đến lượt chơi của mình thì người chơi buộc phải đặt quân cờ vào vị trí hợp lệ, nếu không tồn tại bất kì vị trí hợp lệ nào có thể đặt quân thì nhường quyền cho người chơi còn lại. 

- Vị trí đặt quân hợp lệ là vị trí sao cho khi người chơi đặt quân vào vị trí đó thì có thể “ăn” được quân của đối phương. (Xin xem phần phụ lục về luật chơi )

Trò chơi kết thúc trong 2 trường hợp sau: 

 +Bàn cờ không còn ô trống 

 +Cả 2 người chơi không có bất kì vị trí nào có thể đặt quân 

Luật thắng thua: khi trò chơi kết thúc thì người chơi nào có số lượng quân cờ trên bàn cờ nhiều hơn là người chiến thắng. NỘI DUNG:


MỤC LỤC 1

I. GIỚI THIỆU 2

II. Ý TƯỞNG THUẬT TOÁN 2

III. Ý TƯỞNG HOÀN THIỆN GIAI ĐOẠN 3 3

IV. CÁC HÀM XỬ LÝ CHÍNH 5

V. BẢNG TÓM TẮT CHỨC NĂNG 6

VI. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG GAME 7

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

VIII.  PHỤ LỤC GAME REVERSI 19


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: