BÁO CÁO THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN CAO ÁP Tủ RMU trung thế (Ring Main Unit) hay còn gọi là Tủđiện trung thế đóng vai Tủ RMU trung thế (Ring Main Unit) hay còn gọi là Tủđiện trung thế đóng vai trò  rất  quan  trọng  và  cấp  thiết  trong  mạng  lưới  phân  phối  và  truyền  tải  điện trò  rất  quan  trọng  và  cấp  thiết  trong  mạng  lưới  phân  phối  và  truyền  tải  điện năng.Hầu  hết  các  tòa  nhà  building  như  các  cao  ốc  văn  phòng,tòa  nhà  chọc năng.Hầu  hết  các  tòa  nhà  building  như  các  cao  ốc  văn  phòng,tòa  nhà  chọc trời,các nhà máy sản xuất,cảng hàng không,...đều cócác trạm điện trung thế với trời,các nhà máy sản xuất,cảng hàng không,...đều cócác trạm điện trung thế với chức năng  chức năng phân phối  phân phối nguồn điện,tụ  nguồn điện,tụ  RMU trung  RMU trung thế 8DJH  thế 8DJH siemens  siemens  hay các  hay các loại loại tụ điện trung thế khác thường đựoc sử dụng trong các trạm điện này. tụ điện trung thế khác thường đựoc sử dụng trong các trạm điện này.   

Tủ RMU (Ring Main Unit) được thiết kế theo cấu trúcmetal enclosed, cách điện


NỘI DUNG:


Chương 1: Tủ RMU Siemens ..................................... 11  

1.Giới thiệu về Tụ điện trung thế RMU Siemens  ........................................... 1  

2.Giới thiệu Tụ trung thế 8DJH 

Chương 2: Rơle số,rơle quá dòng và so lệch sốcủa hãng Siemens. Chương 2: Rơle số,rơle quá dòng và so lệch sốcủa hãng Siemens.  .......................  ......................... .. 88   

 I.Tổng quan về rơ le số ,rơle quá dòng và rơle so lệch số………………………….8  I.Tổng quan về rơ le số ,rơle quá dòng và rơle so lệch số………………………….8   

1.Rơle số 1.Rơle số……………………………………………………..8 ………………………..8

1.1 Giới thiệu chung    ................................................ ...

1.2 Nguyên lý làm việc và cấu tạo của rơle số     ........

1.2.1. Các tín hiệu đầu vào và  1.2.1. Các tín hiệu đầu vào và đầu ra. đầu ra.  ........

1.2.1.1. Đầu vào tương tự   ..................

1.2.1.2 Đầu vào số   ..............

1.2.1.3. Đầu ra số 

  ..............  

1.2.2 Xử lý các tín hiệu tương tự    .................................................. 15 ................................ 15   

1.2.2.1. Các bộ biến đổi đầu vào   .............................................. ........................................ 15 ................................ 15   

1.2.2.2 Các bộ lọc và bộ khuếch đại   .................................................  .........................................................................  ........................ 16  16    

1.2.3 Các bộ nhớ kết cấu của rơle số   ....................................................................... 19  ....................................................................... 19  

1.2.4 Cấu trúc phần mềm của rơ le số   ..................................................................... 21  ..................................................................... 21  

1.2.4.1.Khái niệm chung    .....................

1.2.4.2 Chương trình hệ thống   .........................................................  .................................................................................  ........................ 2222  

1.2.4.3 Các chương trình ứng dụng   .....................

2.Rơ le bảo vệ quá dòng    .......................................

2.1 Bảo vệ quá dòng có  2.1 Bảo vệ quá dòng có thời gian thời gian .......................

2.2 Bảo vệ quá dòng cắt nhanh ................................................  ................

2.3 Bảo vệ quá dòng thứ  2.3 Bảo vệ quá dòng thứ tự không  tự không   ...........

2.4 Bảo vệ quá dòng có hướng   .........................................................  .................................................................................  ........................ 3030  

3.Bảo vệ so lệch dòng điện  .............................................. ...........

1. Bảo vệ so lệch ngang    ........................................... ..................

2. Bảo vệ so lệch dọc .................................................................  .................................................................................................  ................................ 3232  

 II.Giới thiệu một số thiết bị Rơle của hãng siemens  II.Giới thiệu một số thiết bị Rơle của hãng siemens .........................................  ...............................................  ...... 3333   

1.Hình d  áng…………………………………………………………  ... ...………  ... ...…33  

  

  

 2.Chức năng………………………………………………………….………  ... ...….34  

3 Rơle so lệch 7UT513 của hãng Siemens   .............................................. .............................................................. 36  ................ 36    

 4. 4. Rơle quá dòng 7SJ600, 7SJ61 của hãng Siemens……………………………...38  Rơle quá dòng 7SJ600, 7SJ61 của hãng Siemens……………………………...38  

Chương 3: Tìm hiểu máy cắt trung áp Siemens Vacuum Recloser 3AD 12 –  – 

27kV……………………………………………………………………………  . .…..41

1.Mô tả chức năng và hoạt động của máy cắt   .........................................  .........................................................  ................ 4141  

1.1 Nguyên lý cấu tạo và thiết kế máy cắt tự đóng lại. 1.1 Nguyên lý cấu tạo và thiết kế máy cắt tự đóng lại.  ...........................................  ........................................... 4141  

1.2 Bộ đóng cắt chân không   .............................................................  .....................................................................................  ........................ 4242  

1.2.1 Cực pha  ................................................... ................................................... ................................................... ...... 43   

1.2.2 Hoạt động của bộ phận dẫn  1.2.2 Hoạt động của bộ phận dẫn động  động   ...................................................  ...................................................................  ................ 4444  

1.2.3 Lỗ lắp khung và lắp đặt hãm tăng    .......................................... .................................................................. 45 ........................ 45  

1.3 Tủ điều khiển  .................................. ......................................................... 46  ........ 46    

11  .3.1Xả điện tích trong tụ điện .................................................................  .................................................................................  ................ 5353  

1.3.2 Bộ điều khiển 7SR224

  .............................................. 53

  

1.3.3  1.3.3 Pin  Pin ......................

1.3.4 Nguồn nuôi cho thiết bị trao đổi n 1.3.4 Nguồn nuôi cho thiết bị trao đổi ngoại vi  goại vi   ...............................................  .......................................................  ........ 5555  

2. Lắp đặt và vận hành thử nghiệm ......................................................................... 56   ......................................................................... 56    

2.1 Chỉ tiêu an toàn trong lắp đặt    ...............

2.2 Lắp đặt cơ khí    ............................................ ......

2.3 Lắp đặt về điện ....................................................................................................................................................  ........ 56  56    

2.3.1 Nối đất    ............................................. .............................................................................................. ................................................................. 57  ................ 57    

2.3.2 Kết nối giữa các cáp của máy cắt và tủ điện  .......................................... ..................................................  57  ........ 57    

2.3.3 Kết nối nguồn phụ

  .......................................... ........................................................................................... 59 ................................................. 59

  

2.4 Kiểm tra hoạt động của máy cắt    ................................

3. Quá trình hoạt động    ...........................................

 3 3  .1 Đóng ngắt điện .....................................

3.1.1 Sự vận hành cục bộ  .............................................

3.1.2 Sử dụng nút ấn   ............................................... ..........

3.1.3 Bật tắt qua bản điều khiển   ......................................

 3 3  .1.4Hoạt động khóa ngoài    ..........................................

3.2 Kiểm tra và sự cố    ............................................... 

4. Bảo trì, bảo dưỡng 

  

4.1 An toàn trong việc bảo dưỡng   ............................................................  ................ 6363  

4.2 kế hoạch bảo trì   ..................................... 63 ................................................. 63  

4.3 Phụ tùng   ..............................................................................  ..............................................................................................................  ................................ 6464  

5. Thông số kĩ thuật   ..........................................................................................  ..................................................................................................  ........ 6565  

 5.1 Thông số điện và máy móc

  

5.1.1  5.1.1  Dữ liệu  Dữ liệu đặc điểm  đặc điểm chính chính  .................................................. .................................................................................. 65 ................................ 65  

5.1.2 Số lần hoạt động    ............................................................................... 66    

5.1.3 Thông số dòng điện máy cảm biến  ......................................... 66  ................ 66    

5.1.4 Sự tiêu thụ năng lượng    ........................................... ................................................................................... 66  ........................................ 66    

5.1.5 Điều kiện xung quanh .............................................................................  .....................................................................................  ........ 67  67    

5.1.6 Độ cao của việc lắp đặt   ....................................................................  ....................................................................................  ................ 67  67    

5.2. Kích thước và khối lượng   ..........................................................  ..................................................................................  ........................ 67  67    

5.2.1 Công tắc  .................................................. ..................................................................................................... ................................................... ...... 67    

5.2.2 Bộ điều khiển

5.2.3 Cấu trúc lắp ráp –    các cực ( có cột chống sét)   ............................................... 68 ............................................... 68   

5.2.4 Cấu trúc lắp ráp –    các cực  ....................................................................... 69 ................................ 69   

5.2.5 Khung trạm biến áp  .................................................................................  .........................................................................................  ........ 7070  

5.2.6 Khung chứa  ............................................... ......................................................... 71


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: