CÔNG NGHỆ SDN và ảo hóa CHỨC NĂNG MẠNG NFV

 


Hiện nay nhu cầu về ứng dụng của các end-user đang ngày càng gia tăng, kéo theo đó là nhu cầu khác nhau của người dùng về mạng kết nối. Mạng cần phải đáp ứng việc thay đổi nhanh chóng các thông số về trễ, băng thông, định tuyến, bảo mật, … theo các yêu cầu của các ứng dụng. Một mạng có thể lập trình sẽ đáp ứng được yêu cầu trên, mở ra nhiều cánh cửa mới tới các ứng dụng. Tổ chức phi lợi nhuận ONF (Open Networking Foundation), được thành lập bởi các công ty Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Verizon, và Yahoo!, đã định nghĩa công nghệ SDN như là giải pháp để cung cấp một mạng như vậy. SDN là một kiến trúc linh hoạt, dễ quản lý, hiệu suất cao và thích nghi tốt, khiến công nghệ này lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi băng thông cao và cần sự linh hoạt hiện nay. Trong SDN, phần điều khiển mạng được tách ra khỏi phần chuyển tiếp và có thể cho phép lập trình trực tiếp được. 


NỘI DUNG:


1. Công nghệ SDN 1

1.1. Tổng quan về SDN 1

1.2. Cấu trúc SDN 2

1.3. Giao thức Openflow 5

1.3.1. Các đặc trưng của OpenFlow 5

1.3.2. Lợi ích khi sử dụng OpenFlow 6

1.4. Ứng dụng của SDN 8

1.4.1. Phạm vi doanh nghiệp 8

1.4.2. Phạm vi các nhà cung cấp hạ tầng và dịch vụ viễn thông 8

2. Tổng quan về NFV 9

2.1. Lợi ích của NFV 10

2.2. Cấu trúc của NFV 11

2.3. Ứng dụng 12

KẾT LUẬN 14


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: