Dự án Đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Thành Thái tỉnh Đồng Nai

 


Dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước & địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư.

Qua một số chỉ tiêu tài chính của dự án như NPV = 47,526,359,000 đồng Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 26,8 % > WACC

Thời gian hoàn vốn tính là 5 năm 9 tháng (bao gồm cả thời gian xây dựng) 

 Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao.

11. Kết luận: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái kính trình UBND các cấp của tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái” này.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: